Uncategorized

Vänsterpartiet i Älmhult tar avstånd från Karl-Oskar skolans planer att placera en förskola/skola i Lidlhuset

Vänsterpartiet noterar att det är med tillfredsställelse vi ser att kommunens miljö- och byggchef använder sig av en försiktighetsprincip strålningsrisken från EON:s transformatorstation, i synnerhet eftersom det gäller barn som kan vara mer lättpåverkade av elektronmagnetisk strålning än vuxna.

Vi ser dock med mycket stor skepsis på Karl-Oskarskolans planer på att låta grundskolan flytta in i Lidlhuset.

Enligt Detaljplanen för Handelsområde Haganäs (finns här) så står följande att läsa på sid 5:

Område för Bränslestation, mat och handel
Närmast infarten från Haganäsvägen finns ett område för Bränslestation, mat och handel, HG. Närmaste avståndet mellan området och bostadshus blir 100 m. Boverkets Bättre plats för arbete från 1995 anger att det bör vara minst 100 m mellan bostadshus och planerade bensinstationer. Detta för att undvika störningar från trafik och risker i samband med olyckshändelser.

Enligt vårt sätt att se det så måste det var minst lika viktigt att en skolas verksamhet har ett liknande säkerhetsavstånd och det förvånar oss att Karl-Oskarsskolans ledning ens ser Lidlhuset som ett alternativ. Barnens trygghet måste gå före allt annat och frågan är hur många föräldrar som är intresserade av att utsätta sina barn för fler risker än nödvändigt?

Jerker Nilsson, ordf i Vänsterpartiet Älmhult samt ersättare i Utbildningsnämnden

SMP

Kopiera länk