motion

Motion om elljusspår i Liatorp

Vänsterpartiet tycker det är viktigt att människor ges möjlighet året om, även sena kvällar och tidiga morgnar under den mörka årstiden, att få röra på sig i naturen.

Det gynnar på många sätt både den fysiska och mentala hälsan, vilket på sikt gynnar folkhälsan på ett lättillgängligt och billigt sätt för motionären.

För att hålla nere elkostnaderna föreslår vi även att man istället för att låta den stå tänd hela tiden mellan specifika tidpunkter, att man som i flera andra kommuner i landet, väljer att installera det hela med en strömbrytare så att motionären ifråga kan sätta på den när den ska användas.

Det gör även att de som på grund av arbetstider eller annat kan välja att motionera väldigt sena kvällar eller väldigt tidiga morgnar, samt ökar tryggheten för motionären.

Därför yrkar Vänsterpartiet på:

att kommunen utreder kostnaderna för att återinstallera elljusspåret i Liatorp, nu med strömbrytare, för att till nästa budget kunna lägga in kostnaden för elljusspåret i budgeten 2013 och göra det till en prioriterad åtgärd.

Kopiera länk