Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 121023

Eftersändning av Landstingsfullmäktige – Jerker kan man se ca 546 min in tala om det märkliga om hur man i ett dokument om folkhälsa inte kan tydligt tala om att man är emot även bruk av tobak och alkohol, utan enbart missbruk.

Ca 402 min in kan man se det märkliga hur Sverigedemokraterna pläderar för att man ska sänka den övre åldersgränsen för när alla barn kan få glasögonbidrag. Något som säkert påverkar många av deras väljares barn…

Landstingsfullmäktige 121023

Det här är inte alla frågor och inte alla som sa något av det, utan ett kortfattat urval av det jag tyckte var intressant, viktigt eller på andra sätt anmärkningsvärt från fullmäktige.

Det webtvsändes dessutom, och kommer i morgon att läggas upp en inspelning av det, så kommer ni tillbaka hit i morgon eller övermorgon så finns här en länk också.

Först är det ett föredrag om alla Växjö flygplats fördelar.

Sammanfattning av flyplatsens fördelar: Ca 20 kommuner påverkas positivt, i synnerhet Växjö, Alvesta, Ljungby, Värnamo och Älmhult.

Flygplatsen har bidragit under 25 år med ca 6900 nya anställda, vilket kostar 2 miljarder per år. Med ytterligare två turer per dag kan man öka med 1 500 personer och antalet företag med 690.

Lennart Värmby, på bilden ovan, lyfter fram att det behövs minst 34 öres höjning av skatten i landstinget eftersom det slår orättvist gentemot de som behöver det bäst.

Susanne Frank hävdar att landstinget har för många anställda, vilket blir dyrt. Men frågan är om det verkligen stämmer sett till behovet?

John Hed moderaterna nämnde att man kan skära ner 1 miljard. Hur man nu ska kunna göra det utan att t ex kunna lägga ner Ljungby sjukhus?

Jessica Lyckvall lyfter fram att man ska jobba på nya sätt och mer effektivt för att spara pengar. Men Värmby bemöter det med att man inom M alltid lovat det och att det är dags att börja visa vilka de nya och effektiva sätten är?

Börje Tranvik från Sd argumenterar om att det blivit bättre ekonomi om Sd hade styrt, för att Jimmie Åkesson sagt det… Han får mycket mothugg från både höger och vänster att det är dags efter två år i fullmäktige bli mer konkreta och lägga en egen budget.

Man beslutade att man ska bilda en förening för en sydsvensk region. Tills det är genomfört ska man skapa region Kronoberg, för att få ett enda direktvalt fullmäktige, istället för två fullmäktige idag, där bara en enda är direktvald.

Fysisk Aktivitet på Recept, FaR, för barn avslås eftersom det inte finns bevis för att det fungerar. Ändå används det redan, men inte via subventioner av Landstinget. Man vet inte heller hur barn och föräldrar reagerar på att barnet är sjukt.

Henrietta Serrrate från socialdemokraterna argumenterade bland annat för att man måste satsa mer på de svaga för att nå ett rättvist och jämlikt samhälle. Överviktiga barn kommer ofta från ekonomiskt svaga grupper i samhället. Moderaterna, bland annat via Jessica Lyckvall, argumenterade för att man måste undersöka effekterna av det hela.

Låt gå att man inte undersökt effekten av varför överviktiga barn i sig fungerar enligt FaR-konceptet. Men i övrigt är det, oavsett ålder, väldigt väl klarlagt att motion och att röra sig har en positiv verkan på många olika saker. Inte bara övervikt, utan även mot t ex depressioner.

Därför är det knappast ansvarsfullt att slösa pengar på att undersöka något som är väl undersökt.

Sverigedemokraterna har en motion som vill försämra för barn hur länge de kan få bidrag för glasögon, med en sänkning av åldern från nyss beslutade 12 år till 8 år. Strax innan blev Socialdemokraternas motion, som naturligtvis Vänsterpartiet stödde, ville förlänga glasögonbidraget till det året man fyller 19 år. Det är ett förslag som gynnar barn helt klart och Sverigedemokraterna vet antingen inte om vilka regler man nyss röstat igenom eller så vill man i bästa fall spara pengar åt landstinget.

Men däremot så är det beklämmande att man vill göra det via att spara in på glasögon till barn och unga.

Miljöpartiets motion om att få föda hemma: Jag tycker att Miljöpartiets motion om att landstinget ska utreda möjligheten att få assisterad hjälp från landstinget att få föda hemma, med barnmorskor, är mycket märklig. Och framförallt ett sätt att riskera hälsan för både och barn och kvinna.

Ingen personal verkar vilja jobba med den här typen av förlossningar hemma eftersom det är riskfyllt när något händer. Flera av de kvinnliga politikerna konstaterar att de, trots att de hade normala graviditeter och fött flera barn innan, haft förlossningar som antagligen kunnat sluta med dödsfall av deras barn.

Det är redan idag tillåtet att föda hemma, på egen risk. Men det är kontraproduktivt att riskera människors hälsa när man inte måste.

Det Folkhälsopolitiska programmet, som ska genomföras, är bra enligt mitt sätt att se det. Men det är mycket märkligt att man väljer att skriva att Landstinget ska arbeta för minskat risk- och missbruk av alkohol.

När det gäller tobak så skriver man att Landstinget ska arbeta för ett minskat tobaksbruk.

Någon nämnde att folkhälsan är viktig under fullmäktige, och konstaterade att det går att tjäna drygt 16 miljarder på några få förändringar. Vad det gäller alkohol så finns det olika siffror på vad den kostar, mellan 90 och 160 miljarder. En sjuksköterska jag pratat med gjorde en grov gissning på att ca 30% av de upptagna sjukhussängarna på det sjukhuset kan eller var relaterad till alkohol.

Den som följer polisens arbete, eller väljer att titta på statistik var det sker mest våldsbrott, inser snabbt att det inte är en slump att man ser att det är kring krogtäta områden som det är flest polisanmälda misshandlar.

Märklig hantering är ärende 13 där man väljer att inte ha fler fullmäktigedagar, trots att man har så många månaders mellanrum och så stora summor pengar, samt så viktiga saker som sjukvård. Mellan 18 juni och 29 oktober har man inget fullmäktige i vanliga ordning, utan endast ett utbildningsfullmäktige.

Fullmäktige är det enda stället i landstinget dit väljarna direkt väljer vilka som ska sitta där. Att låta besluten tas någon annanstans är inte demokratiskt.

Jerker Nilsson

Kopiera länk