artikel

Vänsterpartiet Älmhults lista till kommunvalet 2014

Vänsterpartiet Älmhult har det här året fått ihop den både längsta och bredaste listan på minst 20 år, om inte den största någonsin.

Förra valet hade vi bara 6 kandidater, men i år har vi hela 17 personer som har tackat ja till att engagera sig i Vänsterpartiet. En stor del av den framgången beror på att vi under senaste dryga året mer än fördubblat medlemsskaran. De nytillkomna medlemmarna har dessutom visat sig vara medlemmar som vill vara aktiva, inte minst på våra medlemsmöten.

Vår yngsta kandidat är Alexander Moser-Uppström som är 18 år och studerar i dagsläget. Han är även Ung Vänster Älmhults ordförande. Vår äldsta kandidat är Carl-Bertil Bertilsson som är 70 år och pensionerad lärare.

Vi har kandidater inte bara från Älmhult, utan från orter i alla vädersträck i vår kommun.

Vi har ett brett spektra av människor med olika vanliga yrken, som vi tycker motsvarar befolkningen på ett mycket bättre sätt än på många år och mycket bättre än många av övriga partier.

Bakgrunden till att så många människor har sökt sig till Vänsterpartiet, inte bara i Älmhult utan även nationellt där medlemsantalet börjar närma sig fördubbling också sen 2010, är att många upplever att det ojämnt fördelade samhället måste få ett stopp.

Den närmaste tiden kommer vi att samlas för att diskutera vilka frågor vi ska driva i valrörelsen. Men det är ingen hemlighet att många av de sakerna kommer att bli de saker som är våra kärnfrågor och som vi motionerat om i Älmhults kommun, som på olika sätt rör förskola, skola, äldreomsorg och miljö, som måste få högre prioritet.

Vid förra valet så gick Vänsterpartiet framåt jämfört med 2006 och förbi Folkpartiet i antalet röster och blev det näst minsta partiet, trots ett dåligt valresultat nationellt. Målet detta valet är att lägga minst ett parti till bakom oss och nå över Vänsterpartiets bästa valresultat på 5,3%.

Med den positiva respons vi har fått från allmänheten under de senaste åren och med alla nya medlemmar så ser vi fram mot en intressant och givande valrörelse.

1 Jerker Nilsson
2 Ann-Louise Ljung
3 Predrag Jankovic
4 Alexander Moser-Uppström
5 Jonathan Göth
6 Annika Andersson
7 Mikael Haider
8 Jenny Manninen
9 Carl-Bertil Bertilsson
10 Christina Lennartsson
11 Ove Berggren
12 Göran Jönsson
13 Ulla-Britt Andreasson
14 Anette Nilsson
15 Karl-Henrik Johansson
16 Ida Isaksson
17 Joakim Nord

Kopiera länk