artikel

Framtiden för LSS-boenden i Älmhults kommun

I Älmhults kommun har man byggt upp en bra och fungerande LSS-verksamhet ( LSS = lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) med allt från gruppboende till daglig verksamhet. Man har satsat på små enheter med en engagerad och kunnig personal där brukarna blir sedda och får en chans att växa.
Nu har Attendo utmanat Älmhults kommun och vill ta över Pärlan, Kronan, Baldersgatan 21och 36 och menar att man kan driva dessa till en mindre kostnad än kommunen och med samma eller bättre kvalitet.
Att driva en verksamhet med den trygghet och kvalitet som brukarna har rätt till när vinstintresset kommer i första hand tror vi inte möjligt.
Oavsett vem som driver en verksamhet, i privat eller kommunal regi,är de fasta utgifterna som hyra och el, svåra att förhandla ner men det man kan påverka är personalkostnaden.
Välfärdsverksamhet kräver personaltäthet och det är här dessa bolag kan göra sin vinst genom att ha en lägre bemanning och fler outbildade timvikarier vilket leder till en sämre arbetsmiljö för personal och minskad trygghet för brukarna. För att brukare och deras anhöriga ska kunna känna tillit till att deras individuella behov tillgodoses krävs en personalkontinuitet och fingertoppskänsla då all förändring skapar stress och otrygghet.
Det kan vara frestande för en kommun med underskott i budgeten att lägga ut verksamhet på privata aktörer i syfte att spara pengar men kvalitet och trygghet för brukarna måste komma i första hand.
Att de privata bolagens strävan efter vinst påverkar brukare och personal har man kunnat se åtskilliga exempel på. Uteblivna insatser, bortglömda brukare, personal som inte hunnit med sitt arbete på grund av den låga bemanningen och avvikelser som nonchalerats, är bara en liten del av den kritik som verksamheter drivna av Attendo och liknade bolag har fått.
När välfärdsverksamhet väl har lagts i privata bolags händer blir det en ny upphandling när kontrakten löper ut vilket kan betyda en ny aktör var femte år och var finns tryggheten för brukarna och personalen då? Ägarna för dessa bolag plockar ut åtskilliga miljoner från verksamheterna varje år i form av vinst och den vinsten görs på vår välfärd där varje krona borde gå till det de är avsedda för.
Det finns många och mycket viktigare saker att använda våra skattepengar till än att stoppa dem i riskkapitalisternas plånböcker.
Vänsterpartiet, Älmhult
Kopiera länk