artikel

Vill SD-Älmhult spara på äldreomsorgen?

Börje Tranvik från SD-Älmhult argumenterar för att man inte ska höja skatten i Älmhult för att det för att det är högkonjunktur, skrämmer bort ”tillväxten i företagandet”, för att ett stort företag nyligen flyttade utomlands samt att pensionärerna drabbas.

Argumentet om högkonjunkturen och att man inte ”får” höja skatterna, som Tranvik lärt sig av allianspartierna, stämmer inte in på Älmhult. Älmhult behöver utvecklas snabbare än många andra på grund av den stora inflyttningen som Ikea och andra företag genererar, som i sin tur ställer krav på bostäder, skolor och vatten- och avloppsförsörjning. Om vi inte vågar satsa pengar nu, så finns risken att företag flyttar eller väljer att utveckla företagen på andra orter, för hur ska de få hit kompetent personal om det inte går att bo här? Vill inte Sd ha fler arbetsplatser i Älmhult och mer blomstrande företag?

Tranvik hänvisar till att ett större företag flyttat utomlands och verkar tro det har med skattesatserna i Älmhults kommun att göra. Jag utgår från att han syftar på Invacare, som ska flytta delar av verksamheten. Om Tranvik hade läst tidningen han skickar insändare till, så hade han sett att det inte har något alls med Älmhult att göra. Företaget är amerikanskt och har haft problem i USA, samt vill flytta en del av verksamheten i Diö närmare kunderna i Frankrike. I själva verket riskerar uteblivna satsningar på Älmhult att skrämma bort företag.

De gånger jag träffar de äldsta av våra medborgare så är en sak klar: De allra flesta vill hellre ha en fungerande äldreomsorg och bostäder anpassade till deras behov framför att de vill ha lägre skatter.

Tranvik nämner att vi ska trimma in budgetar som passar in i de förhållandena som råder. Det är exakt det som Vänsterpartiet, Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget gör.

Därför hoppas jag att Sd gör som i kommunstyrelsen, lägger ner rösterna och låter den budget som faktiskt satsar på kärnverksamheten, som äldreomsorgen och skolan, som Tranvik säger sig prioritera, bli den som vinner.

Om inte så får även Sverigedemokraterna stå till svars för de 19 miljoner som ska sparas in, och då blir det omöjligt att inte spara på äldreomsorg och skola.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

 

Kopiera länk