artikel

Vänsterpartiet i Älmhult är negativa till Älmhultsbostäders försäljning av fastigheter

Den 29 januari 2018 skall kommunfullmäktige i Älmhult slutgiltigt godkänna köpeavtalet mellan Älmhulsbostäder och fastighetsbolaget Sydkusten. Försäljningen gäller tre kvarter av ÄBO:s fastighetsbestånd, Falken och Vråken 1 och 2, tillsammans 197 lägenheter. Falken består av äldre men välskötta fastigheter utan något direkt förestående renoveringsbehov. Vråken 1 och 2 är ganska nybyggda och i mycket gott skick. Dessa fastigheter ger ÄBO en god inkomst i form av hyror på cirka 10 miljoner kronor årligen.

Behovet av bostäder är stort i Älmhult och en motivering till försäljning som förekommit flitigt i den lokala debatten är att om ÄBO säljer delar av sitt fastighetsbestånd till en privat köpare skall denne förbinda sig att bygga lika många bostäder som man fått köpa. Ett sådant villkor är dock juridiskt helt omöjligt att skriva in i ett försäljningskontrakt. Det företag som köper fastigheterna får efter förvärvet göra vad det vill med dem till exempel sälja vidare, lyxsanera och kraftigt höja hyrorna eller ombilda fastigheterna till bostadsrätter.

En annan motivering till försäljning är att genom att frigöra kapital kan ÄBO satsa på nyproduktion i egen regi. Byggmarknaden är idag överhettad och byggbolagen kan ta ut mycket höga priser. För att finansiera byggandet av en ny lägenhet måste ÄBO sälja fyra till fem gamla.

Trots det höga prisläget har dock ÄBO:s styrelse beslutat om nyproduktion i kvarteren Kvarnen och Haganäs 3. Denna investering kommer att ge ett tillskott på 176 lägenheter och finansieringen är inte beroende av försäljningen av Falken och Vråken 1 och 2 utan kommer att genomföras ändå.

Sammantaget kan vi i Vänsterpartiet Älmhult inte se någon fördel för vare sig ÄBO eller för kommuninvånarna i Älmhult med denna försäljning och kommer att rösta nej i fullmäktige den 29 januari.

Vänsterpartiet i Älmhult
Ann-Louise Ljung
Predrag Jankovic

Kopiera länk