artikel

Lägre skatt för dig som är med i facket – Insändare

Från och med den 1 juli blir det lägre skatt för dig som är med i facket. Det är en jämlikhetsreform som inte hade kommit till utan Vänsterpartiet vid förhandlingsbordet. Vi vet att för många innebär det här skillnaden mellan att stå utanför facket och att gå med. En stark fackföreningsrörelse är inte bara avgörande för rimliga löner och arbetsvillkor på arbetsmarknaden utan också en hörnsten i arbetet för att öka jämlikheten i samhället.

För elva år sedan tog den förra regeringen bort möjligheten till avdrag för fackföreningsavgiften. Under tiden har andelen löntagare som är medlemmar i facket minskat. Samtidigt har arbetsgivarna behållit sin möjlighet att göra avdrag för delar av arbetsgivarorganisationernas medlemsavgift. Det har spätt på och cementerat en skevhet och maktobalans på arbetsmarknaden.

Med Vänsterpartiet blir det nu åter möjligt att göra avdrag och det i form av en skattereduktion på 25 procent av den sammanlagda medlemsavgiften som betalats in under ett år. Det kommer att ge tre miljoner vanliga löntagare mer i plånboken. För en undersköterska i Kommunal som tjänar runt 27 000 kronor i månaden betyder avdragsrätten att hen får tillbaka ca 1300 kr per år. För en butiksanställd medlem i Handels med en månadslön på 27 600 kronor, är summan ca 1500 kr per år.

Vår förhoppning är att fler nu ska ha råd att betala sin medlemsavgift och på så vis stärka den fackliga organisationsgraden. Den fackliga styrkan kommer med medlemmarna och en stark fackföreningsrörelse är nödvändig för att bygga ett jämlikt samhälle med en ekonomi för alla, inte bara några få.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult/Kronoberg

Kopiera länk