artikel

Har Älmhult den högsta kommunalskatten i Sverige?

I måndags (den 26 november) toppade radioekot sina sändningar med att kommunalskatten i Älmhult hade ökat mest i Sverige och tidningarna har hakat på. Bakgrunden var att Handelshögskolan i Jönköping på uppdrag av Statistiska Centralbyrån (SCB) gjort en undersökning om vilka av Sveriges kommuner som ökat skatten mest sedan 1992 och i den jämförelsen ligger Älmhult högst.

Många som lyssnat på detta och läst tidningar har dragit slutsatsen att Älmhult har den högsta kommunalskatten i Sverige – så är icke fallet. Det påstås inte heller i undersökningen men det låg nära till hands att tolka det så. Anledningen till att Älmhult ligger högst i denna undersökning är att Älmhult 1992 hade en extremt låg kommunalskatt.

Några siffror hämtade från SCB:s hemsida:
Den genomsnittliga kommunalskatten i Sveriges alla kommuner är 21:65 kronor, Älmhult ligger på 20:96, alltså klart under medel. Skillnaderna mellan kommunerna är mycket stora. Fattiga inlandskommuner i Norrland med krympande befolkning och många vårdkrävande gamla ligger högst (till exempel Dorotea med 23:85) medan rika kranskommuner till storstäderna ligger mycket lågt (exempelvis Solna utanför Stockholm med 17:12)

Älmhult ligger alltså klart under genomsnittet och även med den skattehöjning på 35 öre som vi i S,V och MP anser nödvändig för att bibehålla den kommunala servicen till invånarna skulle vi ha legat under genomsnittet. Tyvärr gick inte vårt budgetförslag igenom i fullmäktige utan alliansens budget med oförändrad kommunalskatt kommer att gälla. Detta medför stora problem med en underfinansierad budget för exempelvis socialnämnden (bland annat åldringsvården).

Karl-Bertil Bertilsson
Vänsterpartiet i Älmhult

Kopiera länk