artikel

PRIDE – Låt människor få leva utan rädsla

Nu är det äntligen dags för Pride-paraden i Älmhult igen! En dag då vi firar människors rätt att få leva som de personer de är, utan att behöva känna rädsla.

De hatbrott människor utsätts för på grund av att de är en HBTQ-person sker inte utan en orsak. Vi lever idag ett heteronormativt samhälle där mycket tas för givet att alla är heterosexuella, en norm Vänsterpartiet vill ändra på. Vänsterpartiets kamp har varit framgångsrik och vi har varit föregångare i de flesta beslut som fattats för HBTQ-personers rättigheter, och det kommer vi att fortsätta vara.

Vänsterpartiet är en del av en nödvändig stark rörelse och en kraft i parlamenten som inte backar i frågan om HBTQ-personers rättigheter.

Många HBTQ-personer utsätts också för rasism och klassförtyck. Därför krävs en politik som omfattar hela HBTQ-samhället, en politik som tar HBTQ-personers flyktingskäl på allvar och som inte låter plånbokens storlek bestämma dina rättigheter.

Alla människor ska ha samma rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Vänsterpartiet anser att reglerna om föräldraskap ska vara lika oavsett sexuell läggning. Därför vill vi att faderskapspresumtion ersätts av en föräldraskapspresumtion som ska gälla för alla par, oavsett om de är gifta eller registrerade partners.

Samhället behöver bli bättre på att möta och inkludera transpersoner. Därför vill Vänsterpartiet ställa hårdare krav både i vården och i skolan när det gäller bemötande och inkludering. Det är oacceptabelt att många personer idag utsätts för hot eller våld enbart för att de till exempel lever med någon av samma kön eller har ett normbrytande könsuttryck. Vänsterpartiet vill därför bland annat att arbetet mot hatbrott stärks.

Gaykulturen förde med sig en öppenhet för att människor är olika och vill leva på olika sätt. Det har gjort att samhället har blivit mycket mindre likriktat och tråkigt, eftersom det i toleransen finns en frihet för människor. Det finns även en stor fördel i att ifrågasätta sina egna normer och fördomar, något som är nyttigt för alla att göra.

Vårt samhälle tillhör alla, oavsett läggning. Vänsterpartiet kommer därför fortsätta att arbeta för alla människors rätt att älska och rätt att vara den de är. Gå med oss i Pride-paraden i Älmhult i år, för att visa att du stödjer den mänskliga rättigheten att få var den man är och få älska den man vill!

Jerker Nilsson, Annika Andersson
för Vänsterpartiet Älmhults styrelse

Kopiera länk