Styrelsen

Ordförande: Jerker Nilsson
Vice ordförande: Ann-Louise Ljung
Göran Jönsson
Predrag Jankovic
Ulla-Britt Andreasson

Ersättare:
Carl-Bertil Bertilsson
Christina Lennarthsson