sida

Svar till Annika Rydh

(Som svar på Annika Rydhs svar på denna insändare: Inget avlopp? Ingen kompensation om Sd får bestämma – 16 januari)

Dröjsmålet med insändaren har naturliga förklaringar. Jag ville se de offentliga anteckningarna från mötet. Det tog ett tag p g a jul- och nyårsledigheter och tidningen tog ca 2 v på sig med publiceringen.
Jag förvånas över Rydhs sätt att blanda bort korten, när hon hävdar att det är deras ensak hur de lägger upp sitt arbete. Det har hon rätt i. Något annat har jag inte heller påstått.
Läs igenom min gamla insändare så ser du att det jag inte förstår är att man låter bli att hålla kontakten, så att du kan förklara ståndpunkten att inte ersätta invånare vid brister i kommunens agerande. Hur ni arbetar internt bryr jag mig naturligtvis inte om.
Men ATT man i en demokratisk församling inte förklarar varför man tagit ett beslut, så att du kan hänga med diskussionen, tyder på att man inte bryr sig särskilt mycket om demokratin.
Hade Rydh läst på mer, så hade hon inte behövt fråga mig varför det är viktigt med tjänstegarantier.
I ekonomiska spartider, så finns det en risk att kommunerna inte sköter sin verksamhet så att de kan agera snabbt vid ett akut läge. Att de lovar ersättning till drabbade, vilket kostar kommunen, sätter press på dem att hålla löftet. Det är vara första gången jag har hört att Sd inte tror på ökade straff.
Med det Rydh påstår är Sverigedemokraternas åsikt, att de ska låta höras om sig om kommunen inte uppfyller löftena, så kommer det att ta flera månader innan något händer. Rydh är erfaren nog att veta att demokratins kvarnar mal långsamt.

Jerker Nilsson

Kopiera länk