sida

Vänsterpartiets motion ökar äldres valfrihet och välmående – 17 okt

Jag blev ledsen när jag läste om den äldre, multisjuka och handikappade mannen på över 90 år från Älmhult i Smålänningen fredagen 12 oktober.

Det får mig att undra varför jag och Vänsterpartiet ofta blir ifrågasatta när vi vill satsa pengar på människor i utsatt läge? Varje gång jag har försökt lyfta fram en motion från Vänsterpartiet som gynnar äldre eller barn, så får jag alltid höra att det är dyrt och att det inte finns pengar. Är de inte värda något bättre?

I det här fallet är möjligheten stor att vår motion inte skapat högre kostnad, utan ökad hälsa och mer valfrihet för äldre människor.

I samband med diskussionen på fullmäktige kring motionen, som gett mannen, och alla andra över 90 som vill, plats på äldreboendet, så fick jag höra från maxialliansens företrädare att det blir för dyrt och det ändå inte är någon som får avslag om de vill ha särskilt boende. Jag påpekade att om det inte blir några avslag, så blir det inte dyrare i slutändan och att de kommunerna som har infört 90-årsgräns inte har sett någon högre ökning av kostnaderna. Smålänningens artikel om Ove visar att det inte stämmer att alla som behöver får särskilt boende, utan att det finns de som får avslag.

Motionen innefattade också att de över 80 år ska få hemtjänst i högst 8 timmar per månad utan prövning och att brukarna själva ska få välja vad de ska få hjälp med. Varför ska man inte få välja om man vill ta sig ut i naturen eller gå på teater, istället för att få städat? Var är valfriheten?

De här sakerna ökar tryggheten för de äldre, de skapar ett mer varierat och självständigt intellektuellt liv. Det frigör även arbetstid för biståndshandläggarna. Trygghet ökar hälsan, i synnerhet för utsatta grupper som äldre. Hälsan ökar med ett stimulerat intellekt som vid kulturupplevelser eller genom att komma ut. Det gör att de väljer att bo kvar hemma längre i sig, eftersom nästan alla vill klara sig själva så länge de kan. I slutändan sparar de här sakerna pengar. Men främst sparar det på mänskligt lidande.

Socialtjänstlagen, som kommunen måste följa, säger bl a att omsorgen ska utformas så att det stärker ett självständigt liv. På vilket sätt är det ett självständigt liv när man har så lite möjlighet att bestämma över sin vardag som dagens äldre har?

I förlängningen finns möjligheten att lyfta fram det här för nyinflyttade till kommunen. Varför inte försöka få far- och morföräldrar att flytta till barnbarnen när de blir pensionärer, och vill känna trygghet? Även pensionärer av idag genererar pengar och ger statsbidrag på 44 000 kr var per år. De flesta nyblivna pensionärer är dessutom så friska att det kommer att dröja innan de behöver kommunens omsorg.

Mest av allt är det vår skyldighet att ge Ove och andra i hans situation en välförtjänt och värdig ålderdom.

Det hade de fått med Vänsterpartiets motion!

Jerker Nilsson

Kopiera länk