sida

Brist på statliga bidrag påverkar kommunens verksamhet

Svar till Skattebetalare med barn i grundskolan 27.6

Jag och Vänsterpartiet delar merparten av det du för fram i din insändare.

Jag har varit ute på flera skolor och förskolor, och åker gärna till ännu fler om man hör av sig, och känner igen det du beskriver. Det är få anställda, elever och föräldrar, oavsett verksamhet, som inte märker av att skola- och barnomsorg inte har tillräckligt med resurser för att driva verksamheten på ett vettigt sätt.

Därför valde vi oss att ansluta oss till S budgeten, som ger skolan 8 miljoner mer än maxialliansens budget gör.

Vänsterpartiet är inne på samma spår som du, att det går att omfördela pengar till skolan. Tvärtemot vad myten säger om oss så är vi inte per automatik för skattehöjningar, utan vi valde att rösta för en lägre skattehöjning än vad maxialliansen röstade igenom.

En kommuns verksamhet har få inkomster. En av dem är statsbidrag i olika form. Landets kommuner fick i snitt 18% av sin budget via statliga bidrag. När staten väljer att satsa på bl a jobbskatteavdrag, så påverkar det statens möjlighet negativt att stödja kommuner och landsting.

Ett tydligt exempel är infrastruktursatsningar som Trafikverket ska genomföra. Kommunerna lånar upp pengar mot ränta, och lånar ut i sin tur till Trafikverket för att de ska genomföra sina byggnationer. Man vet oftast inte när pengarna kommer att betalas tillbaka och man kan sitta fast med lån under årtionden. När Trafikverket väl betalar tillbaka lånet, så betalar de ingen ränta, utan det blir kommunens skattebetalare som får stå för den. Det blir snabbt miljonbelopp per år i ränta.

Vänsterpartiets åsikt är att kommunen ska satsa på kärnverksamheten, i synnerhet när den inte är välfungerande. Att skolorna inte har tillräckligt med resurser i Älmhult inser nära nog alla, utom de som är styrande idag.

Som jag ser det så gäller det, om man bryr sig om skolan i Älmhult, att inte bara rösta rätt och rösta rött i Älmhult. Det behövs även i riksdagsvalet, eftersom det gör det lättare att få mer resurser till kommun och landsting.

Att vara bank åt statliga rikare myndigheter varken är eller bör vara något som en liten kommun som Älmhult ägna sig åt.

Jerker Nilsson

Kopiera länk