sida

Miljöpartiet Älmhult – Ett parti med lågt intresse för miljön, SMP & Smålänningen maj

En av de märkligare sakerna jag har varit med om som politiskt aktiv är det faktum att Miljöpartiet inte väljer att yrka bifall till min och Vänsterpartiets motion om utökade satsningar på solenergisatsningar på kommunala byggnader. Det är t o m märkligare än när Mp inte ville yrka bifall till att utreda behovet av cykelbanor för något år sen.

Enligt uppgifter från en driftsingenjör i en kommun som satsar på solenergi fick jag info att deras senaste solenergisatsning går ihop sig ekonomiskt efter 15 år. När den avskrivs och beräknas kunna skrotas har gjort 100% vinst sett till sina kostnader.

Projektingenjören ifråga berättade också att nästa projekt kommer att ge ännu bättre ekonomi, eftersom de lärt sig av några misstag och tekniken blivit ännu billigare och effektivare. Det gör att produktionskostnaden går från en sänkning på 7 öre till 16 öre per kWh. M a o går solenergisatsningen ihop ännu snabbare ekonomiskt.

Den enda anledningen jag ser till detta agerandet är att man är så mån om att få sitta i knäet på övriga allianspartier och få ta del av maktens kaka, att man gärna säljer ut miljön på köpet. Trots att både Mp nationellt och centerns energiminister kallar solenergi för ”den mest miljömässigt hållbara energikällan”.

Miljöpartiet i Älmhult borde skrota ”miljö” i partinamnet, och istället välja att kalla sig för Partiet. Miljön tycks komma så långt bak i deras prioriteringar i dagsläget.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk