sida

Ingen frihet för äldre med moderaterna

Svar till maxialliansen 25.9 och moderaterna 2.10:

Efter maxialliansenspartiernas debattartiklar i sommar ställde jag i en simpel fråga: Hur ska ni finansiera alla era löften? Vänsterpartiet talade om finansieringen för sina förslag.

Svaret jag blir gnäll på Vänsterpartiet, men inget egentligt svar på frågan utan man nämner enbart infrastruktursatsningar.

Man nämner inte skolan, som man i hög grad misslyckats med och som budgeten inte går ihop till. Vetenskapligt vet man att en bra skola är största anledningen till att människor bosätter sig i en mindre kommun, vilket ger ett bättre skatteunderlag. Vetenskapen vet också att man inte kan skjuta upp satsningar på barn. På vilket sätt är detta ett bra ekonomiskt och ansvarsfullt regerande?

Moderaternas insändare om äldreomsorgen och hemtjänsten hävdar att vi vill tvinga äldre till omsorgsboende och hemtjänst mot sin vilja. Det är uppenbart olagligt och självfallet inget vi vill. Det framgår både i texten till motionen och vid diskussionen vid fullmäktige att det inte handlar om tvång, utan om ökad valfrihet.

Moderaterna hävdar att det är medborgaren och inte tjänstemännen som gör valen kring omsorgen. Det är en direkt lögn.

Kommunen har biståndshandläggare som bestämmer vilka som får hemtjänst eller särskilt boende och framförallt vad som ska ingå. Det gäller även vid LOV, som i dagläget utnyttjas av drygt 5% av kommunens brukare.

För Vänsterpartiet består valfriheten i att den äldre själv får bestämma vad som de ska få hjälp med. Det är ett sätt att låta äldre få delaktighet i den omsorg de kan få om de vill, för vem säger att alla vill ha städat i första hand? Vari ligger friheten att bara få välja utförare, som i LOV, om du inte får bestämma vad de ska göra?

Vår motion gick också ut på att de som ansöker om hemtjänst efter 80 år eller särskilt boende efter 90 år ska få det utan biståndsprövning och att de dessutom ska få välja vad de ska få hjälp med.

Ett tydligt exempel var den multihandikappade 91-åring som media skrivit om flera gånger, som trots stora handikapp inte uppfyllde kommunens krav. Med Vänsterpartiets motion hade han fått godkänt direkt utan överklagande. Det skapar trygghet och valfrihet. Moderaterna var emot det då av ekonomiska skäl och verkar inte veta vad de vill idag…

Det senaste från alliansen är att Solhem ska vara kvar. Risken fortsätter att man inte ens får bestämma om man får bo kvar i hemkommunen. Så gick det med den valfriheten för äldre…

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk