sida

Vänsterpartiet har relevanta satsningar mot arbetslösheten

Att ha ett arbete är oerhört viktigt ur många synvinklar, både för individen och för samhället i stort. Därför väljer fortsatt Vänsterpartiet att ha den här frågan högst upp på dagordningen, inte minst för att dagens alliansregering tycks ha gett upp.
Några Vänsterpartiets lösningar på att minska arbetslösheten är:

Öka Arbetsförmedlingens valfrihet att erbjuda arbetslösa yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar, utbildningar i de utbildningssystem som idag redan finns och ge riktade anställningsstöd när man efter en individuell bedömning anser det lämpligt från AF, och inte som idag invänta ett förutbestämt antal dagar som arbetslös.
Många är de som är deltidsarbetslösa. Vänsterpartiet anser att man ska via lagändringar i lagen om anställningsskydd göra heltid till norm och att deltid bara ska kunna gå att få om parterna går med på det gemensamt.
Arbetstidsförkortning är något som Vänsterpartiet har drivit länge och nu börjar det höras fler röster inom både socialdemokratin och miljöpartiet om att det är en diskussion som måste börja tas på allvar. Det måste vara möjligt att kombinera heltidsarbete, föräldraskap och fritid, med orken i behåll.
Det finns flera exempel på arbetsplatser som på eget initiativ har sänkt arbetstid ner till 6 timmar per dag. Toyotas verkstad i Bäckebol, Göteborg gjorde det för redan tio år sen och visar upp förbättringar på personalens hälsa, produktivitets ökning och ett mer effektivt utnyttjande av arbetsplatsen. Företaget anser att man tjänar på det även rent ekonomiskt.
Visstidsanställning är något som skapar otrygghet och oförutsägbar ekonomi, inte minst med dagens låga A-kassa. Det förstärker dessutom redan befintliga orättvisor, eftersom det är mer vanligt förekommande inom låglöneyrken och kvinnodominerande yrken.
Därför bör man enligt Vänsterpartiet införa en övre maxgräns på max 24 månaders tillfällig anställning, innan man övergår till en tillsvidare anställning.
32% av Sveriges skatteintäkter kommer från småföretag, enligt Företagarna, vilket gör småföretagens existens väldigt viktig.
Vänsterpartiet vill sen 15 år ta bort sjuklöneansvaret, något som småföretag upplever som en mycket tung anledning till att inte nyanställa. Man ska också förändra lagen om offentlig upphandling, så att även mindre företag får bättre möjligheter att vinna upphandlingar.
Öka satsningarna på utbyggd infrastruktur, både vad det gäller järnvägar, vägar och bostäder. Det skapar mer arbetstillfällen, både inom privat och offentlig verksamhet.
Vad gör då alliansregeringen? Man gick nyligen ut med att man vill satsa lite drygt 3 miljarder på att få unga i arbete.
När man granskar det lite närmare så visar det sig att det knappt blir några pengar över till ungas arbetslöshet, och det framstår som om regeringen fullkomligt gett upp den satsningen.
I själva verket så kommer 2,8 miljarder gå till att ändra om de skillnader i avgifter det finns mellan de olika A-kassorna.
Vänsterpartiet var en av många som varnade för att förändringen som alliansen genomförde, att man ska betala olika avgift beroende på hur många som är arbetslösa i ens egen A-kassa, eftersom det naturligtvis inte skulle skapa fler jobb. En annan var forskaren, som varit knuten till regeringen, professorn i ekonomi Lars Calmfors, som snabbt konstaterade att effekterna på lönebildning eller sysselsättning inte påverkas i någon högre utsträckning.
Till sist, efter flera år av många avhopp från A-kassan, som puttar över människor utan arbete till socialtjänsterna i kommunerna. Det är en orsak till skattehöjningarna i flera även borgerligt styrda kommuner.
Men det är val om ett år, så till sist tar även alliansregeringen sitt förnuft till fånga, långt efter vetenskapen och långt efter Vänsterpartiet.
Jerker Nilsson, Vänsterpartiet

Kopiera länk