sida

Var ska maxialliansen få pengar ifrån?

Vänsterpartiet brukar få kritik för att vi inte talar om hur våra satsningar ska finansieras. Efter att i sommar läst debattartiklarna om vad de olika partierna i Älmhult vill göra, så konstaterar jag att vi i Vänsterpartiet till skillnad från maxialliansen, nämner hur våra förslag ska få hjälp med att finansieras.

Moderaterna nämner satsningar på äldreomsorg och hemtjänst, där man vill ha mer valfrihet. Vänsterpartiet lämnade tidigare in en motion om ökad valfrihet, som moderaterna hävdade blev för dyrt. Tack för att ni har ändrat er till vänsterpartistisk politik nu. Har det slutat vara för dyrt?

Kristdemokraterna vill höja vårdnadsbidraget och anpassa barnomsorgen efter föräldrarna och barnens behov. Men hur Kd ska finansiera det nämner de inte.

Folkpartiet tar upp fortsatta infrastruktursatsningar på vägar. Vi vet hur ovilliga trafikverket är att ge pengar i förväg och att det som med Diö station plötsligt kan bli 50% dyrare. Ska Älmhults invånare belastas med ränta, till högre kostnad än driftskostnaden för Orangeriet, för fler lån på hundra miljoner till trafikverket, som de inte betalar ränta för eller talar om när de vill betala tillbaka?

Centern lyfter också infrastruktur i hela kommunen och förskolor, men berättar inte varifrån de pengarna ska komma eller att deras parti centralt förespråkar skattesänkningar ner till 20%. Det gör det ännu svårare att få kommunpolitiken att fungera eftersom statsbidragen, som till ca 20% finansierar landets kommuners budgetar, lär fortsätta minska med fler höga skattesänkningar.

Sverigedemokraterna tycker inte det funkar med privata skolor på landsbygden, eftersom landsbygden utarmas. Den icke vinstdrivande skolan i Virestad är ett exempel på motsatsen. Sd vill ha fler jobbskatteavdrag, som gör att satsningar på skolor blir svårare att göra, eftersom det också påverkar statsbidragen.

Miljöpartiet nämner extra stöd till lärare och elever, men inte ens de talar om varifrån pengarna ska komma…

Tidigare har Vänsterpartiet anklagats för att ha en sedelpress i källaren. Tydligen finns den numera i maxialliansens källare.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk