sida

Är Norges moderater jämförbara med Kina?

Svar till Ingemar Swalander, M 14.7

Inte bara vänsterpartiet, utan även Norges motsvarighet till moderaterna Høyre, är emot vinstdrivande företag inom välfärden, som sjukvård. De använder t o m Sverige som varnande exempel inför deras senaste val. Tycker Swalander att Høyre, Norge, England eller i princip vilket annat land som helst i Europa är jämförbart med Kina?

Det märkliga är att t ex friskolornas regelverk och dåliga kontroll från samhällets sida är en kopia av diktaturens Chiles skolsystem. På vilket sätt tror moderaterna och Swalander att Pinochets skolsystem är lämpligt i Sverige? Det finns gott om exempel på hur det inte fungerat väl och hur skattepengar rinner ut som vinster till skatteparadis eller inte alls skattas för via fiktiva förluster.

För några år sen var jag på studiebesök på Ljungsätra i Ljungby, som är ett särskilt boende för äldre, som drivs på intraprenad sen 2007. Kort innebär det att sektionscheferna har utökade befogenheter och ansvar för verksamhet, ekonomi och personal, samt att man har större möjlighet att från de anställdas sida påverka verksamheten.

Intraprenad är ett sätt få alternativ inom välfärdsverksamet, som Vänsterpartiet stödjer, för att få mer variation och som ändå inte går ut på att göra stora vinster, utan få fram en bra verksamhet. Jag rekommenderar Swalander ett studiebesök där, för att se att det viktigaste faktiskt är fler valmöjligheter för de boende och de anställda, inte att någon ska kunna göra stora vinster på andras ohälsa.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet, kandidat till landstingsvalet

Kopiera länk