sida

Att inte lyssna till vetenskapen är värre flum

Svar till Lars Nexe 21.3

Särskilt konstigt är det inte med min kritik mot kristdemokraten Bülows resonemang och hans hänvisande till dig. Oavsett om man kallar saker för flum eller inte, så borde det viktigaste vara att skolans utveckling sker mot vetenskapligt beprövad fungerande förändringar och verksamhet. Att inte förlita sig på vetenskapen är i mitt tycke ett mycket värre flum.

I skrivande stund har alliansen gjort ett populistiskt utspel om betyg från fjärde klass. Man har sen tidigare börjat med betyg i sjätte klass och man inte har sett något positivt resultat för eleverna i Sverige. Det är exakt vad i princip all vetenskap om betyg i lägre åldrar har visat innan. I själva verket så visar mycket som tyder på att det t o m kan försämra för de elever som har det svårast, de som borde få mer hjälp att klara sin skolgång.

Turismens ökning som du hänvisar till ditt försvar för satsningen på Möckelsnäs stämmer som generalisering. Men det är naturligtvis ingen garanti för att alla satsningar blir en framgång. Det krävs ju relevanta undersökningar som görs på vetenskapliga grunder för att få fram det. Det finns många kommunala turistsatsningar som blivit stora ekonomiska bakslag också.

Att välja som politiker att lyssna på någon som redan en gång fördyrat för skattebetalarna i Älmhult, och som igen resonerar ovetenskapligt, tycker jag är anmärkningsvärt. Det är en lika orimlig tanke att det skulle kunna ens få vägen ut till Möckelsnäs att rymma 200 000 besökare per år som att utlova lönehöjningar med en finansiering som det saknas 10 miljoner kronor till.

Som jag sa i min inledande insändare så vore jag mindre förvånad om en kristdemokrat valde att lyssna på sitt eget partis expertis, som i det här fallet har bra åsikter: Skolans problem är flera och behöver därför flera olika lösningar.

Att du sen blandar ihop argumentation mot dina åsikter med agression och bristande diplomati, och att det skulle motivera sprängda brevlådor, tycker jag bara talar för att argumenten tog slut för din del.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk