sida

Låt landsbygden slippa kostnaderna för stockholmarnas pendling

Svar till Klas-Gunnar Hansson 19.3

Jag är den första att erkänna och beklaga att jag var otydlig angående att Essingeleden som en del av både E4:an och E20 är ett riksintresse formellt sett.

Oavsett vilket så används den främst av pendlare och pendlare som jämfört med oss på landsbygden har alternativ i högre grad till allmänna färdmedel. Hade Sverigedemokraternas negativa åsikt vunnit när det når riksdagen så puttar man över mer av kostnaden för stockholmarnas pendlingsproblem även på oss på landsbygden långt från stockholmsregionen.

Eftersom avgiften främst drabbar de som pendlar så är klokt tänkt att avgiften går till utbyggd tunnelbana, något som underlättar för de som inte har något val att använda europavägarna som går via Essingeleden, eftersom trafiken kommer att minska.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk