sida

Vänsterpartiet har räknat med alla utgifter

Svar till Räknekunnig 17.2

Skribenten raljerar över Vänsterpartiets brist på praktisk verklighet och att det blir för dyrt att anställa de som behövs inom skola, vård, sjukvård, äldre- och barnomsorg.

I själva verket så hjälper det inte med en aldrig så bra fickräknare som föreslås användas, om man inte tar med alla utgifter. Gör man inte det så kan man inte räkna ut den faktiska kostnaden.

Egentligen blir det på sikt mycket dyrare om du inte har personal nog att få en bra skola och barnomsorg eller att få sjuka människor friska. En föreståndare för en fritidsgård berättade för mig att hennes budget var 1,5 miljoner. Det är vad en missbrukare kostar samhället per år. Får hon en enda av alla sina unga att inte börja missbruka eller bli kriminell så har hon tjänat in kostnaden.

Även en människa utan jobb, som inte är missbrukare, kostar mycket. I själva verket kostar en arbetslös ca 80% av kostnaden av att ha personen anställd. En anställd känner dessutom sig mer behövd och mår bättre och blir sjuk mindre ofta än den utan jobb. Vänsterpartiet har gjort det möjligt att i flera kommuner anställa utförsäkrade till avtalsenliga löner under ett år. Arbetsuppgifter finns alltid. Det gör att människor inte bara får arbetslivserfarenhet som gör det lättare att få annan anställning, utan även rätt till A-kassa, så att den försäkringen och inte kommunernas socialtjänst belastas.

En av de utgifter som ökar mest inom de flesta av landets kommuner är kostnaderna för socialtjänsten, och de områden som berör placering av barn, sjuka och missbrukare som behöver placering på någon typ av institution. Det är dessutom något som är en av de tyngsta utgifterna en kommun har.

En sak är säker. Samhället har alltid råd att döma någon vid domstol, att sätta någon i fängelse eller ge akut hjälp. Men när någon har hamnat där så har de dragit på sig oerhört stora kostnader som vi alla får betala.

Jag och Vänsterpartiet ser mycket hellre att man undviker inte bara högre kostnader, utan framförallt att minska det mänskliga lidandet det skapar för alla inblandade, anhöriga och indirekt drabbade. Det gör man genom att satsa i början och inte i slutet.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet, riksdagskandidat

Kopiera länk