sida

Vänsterpartiet satsar mest på vanliga kvinnors arbetsplatser

Svar till ett antal centerkvinnor angående Jämställdhet den 4.6

Centerpartiet är det parti som drivit kraven på skattesänkningar längst. Det innebär att deras politik ofelbart slår mot de kvinnodominerande yrkena inom barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Det är visserligen inte ointressant eller oviktigt att vilja få fram fler kvinnliga företagare eller styrelsemedlemmar. Men majoriteten av kvinnor finns inte där och vill inte vara där, utan gör vanliga jobb på vanliga förskolor, skolor och äldreboende i kommunal regi. Med centerns politik kommer de fortsätta att gå på knäna, inte minst om privatiseringarna av den verksamheten fortsätter.

Efter snart 8 år med alliansen så är resultatet att de inom hemtjänsten får hjälp färre timmar än tidigar och fler kvinnor än någonsin, oavlönat, väljer att själva ta hand om sina åldrande släktingar. Något som går ut över deras egen hälsa, arbetssituation och de äldres hälsa.

Vänsterpartiet, både kommunalt, regionalt och nationellt är det parti som tydligast satsar kvinnor som tar hand om våra barn och äldre, inte minst via radikalt höjda statsbidrag till kommunernas verksamhet. Vi tycker det är viktigare med lön till kvinnor än jobbskatteavdrag för höginkomsttagare, som vanligtvis är män…

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk