sida

Äntligen barnomsorg på OB-tid i Älmhult

Under det senaste fullmäktige var frågan uppe om Älmhults kommun skulle införa barnomsorg på OB-tider, för att anpassa möjligheterna till barnomsorg utifrån arbetstiderna. För mig var det en stundtals rätt märklig diskussion, där allianspartierna var emot det, ibland på rent moraliska grunder.

Arbetslivet har förändrats, vilket går att läsa i en aktuell platsannons från kommunens största arbetsgivare, Ikea: ”Arbetstiderna på Customer Support Centre varierar från kl 07.00-20.15 på vardagar och 09.45-18.15 på lördag och söndag, vilket ställer krav på att du kan ta dig till och från jobbet vid dessa tider på dygnet”.

De som är utan jobb och vill söka ett jobb som detta riskerar bli utestängda helt från jobbet. Även på Ikea-lagret, som jag tidigare jobbat på, kunde man ha arbetstid som började så tidigt som 06.00 och som ibland slutade så sent som midnatt. Naturligtvis gäller detta många andra arbetsgivare också.

Tomas Simonsson, Moderaterna, sa följande i utbildningsnämnden när frågan diskuterades där: ”En väl fungerande barnomsorg är en utav grundpelarna för en samhällelig utveckling”. Det har han rätt i. Men han har helt missat att under de senaste 10-15 åren har samhällets och arbetsgivarnas förväntningar på när vi ska jobba blivit mer varierad än förr.

Simonsson hänvisar dessutom till ”barnens situation”. Barnens situation blir inte bättre om föräldrarna har svårare att få jobb. Det finns gott om undersökningar som visar att barnen påverkas av föräldrarnas möjlighet till jobb och en vettig inkomst.

Jag trodde att alliansen fortfarande stod för arbetslinjen, men jag måste tagit fel…

Tycker man som alliansen att utvecklingen går åt fel håll, är det dags att man påverkar arbetsgivarna att förändra sina arbetstider, be befolkningen sluta handla mat på kvällstid och be kommunens äldre och funktionshindrade att inte längre behöva omsorg om nätterna. Allianspartierna brukar framstå som arbetsgivarnas bästa vän, men här vet jag inte vilkens vän de egentligen är.

En bra barnomsorg, även på OB-tid, är en strategisk satsning. Inflyttningen till Älmhult är hög i dag, men vi behöver fortfarande vara en attraktiv kommun att bo i.

Eftersom vi vet att de som har mindre barn, eller planerar att skaffa barn inom kort, är de som är mest flyttbenägna så är en barnomsorg även på OB-tid en självklart investering för vår kommun.

Den märkligaste kommentaren under fullmäktige fälldes av Kristdemokraterna, som hänvisade till barnens bästa. De är för vårdnadsbidraget, som är undersökt vetenskapligt och bevisbart sämre för barnen och föräldrarna. Där hänvisar de till att föräldrarna vet barnens bästa.

I frågan om barnomsorg under OB-tid har de plötsligt ändrat uppfattning, igen mot den fakta som finns om barns bästa. För vem tror på allvar att barnen mår sämre om de är hos barnomsorgen kvällstid i stället för dagtid, något som ofta är något färre timmar?

Jerker Nilsson

Kopiera länk