sida

Det är dags att tänka på de tåg som påverkar oss mest

Från början var jag positiv till en snabbtågssatsning, både för Sveriges, Kronobergs och Älmhults del. Jag är det fortfarande, men längre fram i tiden. Jag har hela tiden varit skeptisk till kostnaden, när vi har stora problem med den befintliga järnvägen i landet.

Att de befintliga tågen inte fungerar som de borde, ger frustration och kostar miljarder kronor för landet, och miljoner för vårt län.

Att dessutom få höra förklaringarna till många förseningarna hos SJ skapar frustration av dagens tågtrafik. Det beror, enligt den personal jag pratat med, ofta på att lokal- och regionala tåg är försenade, så får de företräde gentemot SJ:s fjärrtåg. Att ge företräde till ett mer långsamtgående tåg skapar självfallet ännu mer förseningar för fjärrtågen och det har blivit mycket värre sen andra bolag än SJ kör tåg.

Även om Vänsterpartiet och dagens regering ger den befintliga järnvägen mer pengar än på många år, så är det långt kvar innan vi är i kapp bristerna. Trafikverket anser att det inte motsvarar det underhållsbehov som skapats av ökande trafik och tidigare brist på underhåll. Det behövs minst 16 miljarder varje år. Bristerna är akuta och rälsen mellan Alvesta och Älmhult har vari en av de värst drabbade sträckorna i landet.

Jag delar åsikten som Vänsterpartiet har nationellt, att SJ måste få företräde till persontrafik och att Trafikverket igen tar eget ansvar för underhållet, istället för att som idag enbart lita på några få aktörer, som i sin tur anlitar ett stort antal underentrepenörer. Resultatet med många olika företag inblandade är enbart försämringar för de resande, personalen och samhället i stort.

Till skillnad från Vänsterpartiet på nationell nivå, så anser jag att höghastighetsbanan helt ska läggas på is, tills befintliga järnvägar är välfungerande igen, för jag tror inte det blir lätt att göra både och samtidigt, varken rent praktiskt eller ekonomiskt.

Att hänvisa till att höghastighetsbanan minskar trängseln på södra stambanan, som andra politiker i våra trakter gör, går inte när risken finns att det dröjer flera årtionden till, innan dagens järnvägar har fått sitt underhåll. Så länge kan vi inte ha dagens järnväga i dåligt skick!

Jag har försökt påverka mitt eget parti, på nationell nivå, för att få dem att inse att höghastighetståg borde komma längre fram i tiden. Jag hoppas att fler politiker i övriga partier på regional och lokal nivå börjar göra det samma.

Dagens tåg och järnvägar är i stort behov av resurser. Mycket mer än vad ett höghastighetståg långt bort i framtiden är!

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet
Ledamot i regionfullmäktige och kommunfullmäktige, Älmhult

Kopiera länk