sida

Nolltolerans för våld mot kvinnor

I genomsnitt dödas 13 kvinnor varje år av en nuvarande eller tidigare partner. Var femte kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Var tionde barn i Sverige tvingas uppleva pappas våld mot mamma. 2014 anmäldes 20 300 sexualbrott och 98% av de som misstänks för dessa brott är män.

Utan att för en sekund ursäkta det våld som just han utövar mot just henne har mäns våld mot kvinnor sin förklaring i den maktobalans som finns mellan könen i samhället.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och vi har politik både för ökad jämställdhet och för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. För att stärka det förebyggande arbetet och det psykosociala stödet för dem som blivit utsatta för sexuellt våld kräver vi att regeringen tar initiativ till att skapa handlingsplaner mot våldtäkt och sexuellt våld med kartläggning av vilka områden som behöver förbättras och förslag på konkreta åtgärder.

Här är ytterligare några av de åtgärder som är nödvändiga att genomföra för att uppnå nolltolerans för våld mot kvinnor:

* Tillsätt en haverikommission som ska se över varje fall där en kvinna mördats eller misshandlats till döds av en närstående man.

*Kvinnojourerna behöver tillräcklig och kontinuerlig finansiering för att kunna bedriva ett fungerande arbete på lång sikt.

*Inför en särskild nätombudsman (NätO) för att motverka det utbredda hotet och hat mot kvinnor på nätet.

Vi måste också på allvar utmana maskulinitetsnormerna, alltså de bilder av hårda, våldsamma män som vi ständigt matas med, och hur de påverkar mäns beteenden och syn på framförallt kvinnor och hbtq-personer som svagare, bristfälliga och möjliga att ge sig på med våld, verbalt och fysiskt. Det är dags att göra upp med de bilderna som förminskar både män och kvinnor och som skapar en grogrund för våldet.

Mäns våld mot kvinnor är inte biologiskt, det är inte ärftligt. Våldet är socialt skapat av oss människor och därför går det också att förändra.

Annika Andersson
Ann-Louise Ljung
Ulla-Britt Andreasson
Christina Lennarthsson
Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk