Motion om att få fler kristet troende att välja Vänsterpartiet

Många kristna som har en stark tro på ett jämlikt och rättvist samhälle med socialt hänsynstagande och ställningstagande för svaga grupper har svårt att känna sig hemma i den borgerliga alliansen, av för oss alla lättförståeliga anledningar.

Kyrkans Tidning gjorde en undersökning över hur präster röstade, inför valet 2010 och det konstaterades att fler röstade på Vänsterpartiet än på tidigare populära partier som Centern och att bara något färre röstade på oss jämfört med Socialdemokraterna och Folkpartiet, partier som tidigare varit stora bland
Vänsterpartiet är, förvånande nog, större bland prästerna, där över 8% röstar på V, än bland svenska folket.

Vänsterpartiet har det starkaste programmet mot orättvisor som drabbar svaga grupper, något som borde tilltala många av de människor som tidigare av tradition röstade på Kd. Högerpolitiken visar sig numera i praktisk handling hos Kd och innebär motsatsen till omsorg om den lilla människan.

Flera av oss, som både är troende och utan tro, har stött på människor som upplevt, att flera av Vänsterpartiets företrädare, har en rätt negativ syn på just kristet troende. Detta trots att det är en grupp människor vi i själva verket delar många värderingar med: Omsorgen om medmänniskorna, socialt ansvarstagande och allas lika värde oavsett plånbok, ursprung och social status.

Flera av oss vet om troende människor som till det här valet gått från Kd till V. Vi ser att vi kan få fler röster från kristna. Alla röster är lika mycket värda, i synnerhet för oss när vi nu är riksdagens minsta parti.

Vi vill att alla oavsett tro, ska kunna känna sig välkomna hos oss, och är övertygade om att vi kan bli starkare om vi har en positiv grundinställning till nya medlemmar och sympatisörer från olika miljöer.

Vi yrkar därför på att en arbetsgrupp, gärna med kristna vänsterpartister, skapas för att dra upp riktlinjer och planera för hur människor med kristen tro ska både vilja rösta på oss och bli aktiva inom politiken samt på bred front arbeta för att de med kristen tro och vänstersympatier ska känna sig välkomna på alla sätt till partiet.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult (f d kyrkvaktmästare)
Birgitta Axelsson Edström, Vänsterpartiet Kalmar (troende sen länge)
Maria Flygare, Vänsterpartiet Skövde (söndagsskollärare)
Predrag Jankovic, Vänsterpartiet Älmhult (troende katolik)
Lena Blomquist, Vänsterpartiet Lessebo (präst i Svenska Kyrkan)

(kontaktperson Jerker Nilsson, [email protected], 073 – 698 90 72)

Kopiera länk