Om delat partiledarskap

Vi önskar att Vänsterpartiet har modet att utse två partiledare. Vi gör det för att vi tror att två personer har bättre förutsättningar att leda partiet till ett större medborgerligt förtroende än en. Efter att ha varit på ett sluttande plan ett antal år både beträffande valresultat och organisatoriskt, så är det mycket att reparera. Två personer kan dela upp ansvaret för olika frågor; en kan behövas ute i landet för att prata med medlemmar och folkets organisationer, en sköter riksdagen och det arbetet.
Två ledare kan täcka upp mer och få mer gjort. Självfallet ska det vara en kvinna och en man, som kompletterar varandra och gärna delar upp ansvar för olika sakfrågor och göranden mellan sig.
Vi vill inte ha delat ledarskap för att (MP) har det och på senare tid lyckats bra.
Vi vill inte ha delat ledarskap, en kvinna plus en man, för att v tror att vi då når jämställdhet! Men delat ledarskap kan mycket väl bli en bättre förutsättning för att feminismen ska bli framträdande i politiken igen.
Vi vill ha delat ledarskap för att vi tror att det är bra för vänsterpartiets utveckling mot större förtroende från folket.
Således hemställer vi att kongressen beslutar att införa delat partiledarskap och välja två partiledare.
Vänsterpartiet Älmhult
Carin Högstedt, Vänsterpartiet Växjö
(Kontaktperson Jerker Nilsson, [email protected], 073 – 698 90 72)

Kopiera länk