sida

Utveckla Älmhults miljötänkande genom att ta till vara på solenergin

Det händer mycket inom området miljöteknik och vår kommun bör ta tillvara på det miljötänk som finns på andra orter.

Tekniken att ta tillvara på solenergin har utvecklats rejält, samtidigt som priserna på utrustningen har sjunkit, och då inte bara genom att skapa varmvatten, utan även att skapa el. Något som visades på den solenergismässa som kommunen ordnade för ett tag sen.

Vi har noterat hur flera kommuner satsar på att nyttja sina fasader och tak för att ta till vara på solenergin. Istället för persienner eller markiser så har man ibland t ex ett snedtak med solceller ovan fönstren, vilket ger en dubbel vinst när solen ligger på.

Lerums kommun är en sån kommun där man inte bara installerat solpanelsanläggningar på skoltak, utan även på bullerplank mot järnvägar.

Vänsterpartiet tycker att vi ska satsa på solenergi i Älmhults kommun, eftersom det påverkar miljö och ekonomi till det bättre, i det långa loppet.

Vid renoveringar eller nybyggnationer av kommunens fastigheter skulle vi kunna skapa ren el genom att placera solceller på lämpliga platser på fastigheterna.

Vi föreslår:
att Älmhults kommun vid alla renoveringar och nybyggnationer utav sina fastigheter montera solceller för att framställa ren el där det är tekniskt möjligt, för både energi och uppvärmning.

att Älmhults kommun väljer att på byggnader där renovering ligger långt fram i tiden att redan nu börjar förse byggnader med solpanel lämplig för både energi och uppvärmning.

Kopiera länk