sida

Skrivelse om vikariepool inom skola- barnomsorg i Älmhult 5 mars 2014

Jag har för Vänsterpartiet Älmhults räkning tittat på hur man har löst hanteringen av vikarier i andra kommuner inom skola/barnomsorg. Bland annat eftersom vi har haft vikariestopp.

Ett exempel att hantera de här frågorna på är att skapa en vikariepool med vikarier som är tillsvidareanställda som just vikarier. Vikariepoolerna är tänkta att täcka upp vid kortare vikariat.

När man inte behövs som vikarie så har man på vissa ställen en fast arbetsplats att återgå till, på andra ställen får de gå bredvid på olika ställen, fortbilda sig eller plocka timmar ur sin timbank.

Det närmaste stället som har vikariepool är Ljungby, som har haft det sen 2002, där enbart för barnomsorgen. Enligt den ansvariga tjänstekvinnan så fungerar det väldigt bra enligt rektorer och personal att via vikariepoolen lösa hanteringen av vikarier.

Till utbildningsnämndens möte 5 mars 2014 ligger ett förslag om barnomsorg på obekväm arbetstid, kvällar, nätter och helger. I skrivande stund den 4 mars så finns inget beslut fattat om det ska bli ett ”nattis” i Älmhults kommun.

Om så blir fallet så vill jag och Vänsterpartiet skicka med att personalförsörjningen av barnomsorg på obekväm arbetstid går att sammanföra med en vikariepool, så att vikariepool och nattis personal hanteras gemensamt och där det går är den samma.

Beslutas det inte om att skapa en barnomsorg på obekväm arbetstid, så önskar vi att det ändå utreds om en vikariepool inom både barnomsorg och skola kan vara något även för Älmhult.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult 4 mars 2014

Kopiera länk