Uncategorized

Låt stenmuren stå kvar!

Jerker har ordet:
Kommunstyrelsen i Älmhult vill plocka bort en q-märkt stenmur i Haganäsområdet, där den nya handelsplatsen ska ligga.

I själva verket är det bättre att försöka lyfta fram det unika med vårt närområde, där stenmurar verkligen tillhör både traditionen och kulturen, och är något som Ikea själva, som ska ligga på handelsplatsen, använder i sin marknadsföring för att understryka sitt småländska arv från Älmhult.

Jag noterar i tidningen idag att det råder olika åsikter om en stenmur, som är q-märkt, som finns i ytterkanten av det kommande handelsområdet i Älmhult, där Ikeas nya varuhus ska ligga.

Tjänstemännen på miljö- och byggnadsförvaltningen anser, precis som jag, att den tillför ett värde i området, ur flera synvinklar.

Naturligtvis ska man hedra våra tidigare generationer och visa på både vårt lokala ursprung och historia, samt visa på vad som gör Småland och Älmhult unikt, precis Ikeas VD lyft fram i flera sammanhang.

Att de tidigare generationerna hade problem med sten är ingen nyhet, och det borde vara självklart att behålla en äkta stenmur där det ska vara ett företag som som använder stenmurarna i sin marknadsföring.

Ikea VD:ns presentation vid förra kommunfullmäktige innehöll, enligt någon som räknade, sex stycken stenmurar och jag tycker det är märkligt om inte Ikea vill behålla en liten del av det ursprung de så ofta hänvisar till i andra sammanhang.

Om jag inte minns fel så är handelsområdets yta på 30 hektar och en stenmur i ytterkanten borde kunna få stå kvar, med tanke på hur mycket plats som det finns över till resten av handelsområdet.

Jag hörde någon som berättade att den kallas för torparmur och att det antagligen är en del sten plockat från den till vägbyggen, något som var vanligt första halvan av seklet, och som även det är ett kulturarv att bevara för framtiden.

Jag och  Annika var och tog några bilder på stenmuren för några veckor sen, i början av mars månad, som finns här nedan.

Jerker Nilsson

Kopiera länk