Uncategorized

Älmhults skolor bäst i länet

Jerker konstaterar att trots att Älmhult har väldigt låg privat skolverksamhet så är Älmhults skolor ändå bäst i länet.

Jag läser artiklarna Alvesta och Älmhult är bäst i länet och Det alla tror sig veta om skolan i Smålandsposten.

Jag reagerar på ledarsidans artikel som resonerar kring att lärarkompetensen blivit sämre…

Varför nödvändigtvis tro att det är lärarkompetensen i sig som blivit sämre? Varför inte sätta det i samband med att skolorna fick mindre resurser på grund av den nyliberala
politiken som gjorde att det blev färre lärare? Hur kompetent du än må vara som lärare så krävs det ändå att det är tillräckligt många lärare för att du ska kunna få en möjlighet att kunna utnyttja dina kunskaper väl. Det samma gäller naturligtvis även förskolorna som bara får större barngrupper.

Jag tycker det är notabelt att kommuner, som Älmhult, ligger så högt trots att det är en kommun som så här långt har väldigt låg andel privat skolverksamhet och det ska bli intressant att se om det kommer att bli någon förbättring eller försämring under de senaste åren, med tanke på att det sannolikt blir fler friskolor här.

Vänsterpartiet Älmhults Motion om två personal närvarande på förskolor är en motion som går emot den rådande trenden på just förskolorna, men personaltätheten borde självfallet öka även inom skolorna.

Jerker Nilsson

Kopiera länk