Årsmöte

Vänsterpartiets Årsmöte

Vänsterpartiet Älmhults årsmöte hölls under kvällen.

Det var lite förändringar på de ledande posterna:

Ordförande: Jerker Nilsson

Kassör: Filip Lazarov (omval)

Styrelse: Göran Jönsson, Predrag Jankovic, Karl-Henrik Johansson

Mötet var snabbt avklarat och vi hade flera nya partimedlemmar som besökare. Även några medlemmar från Markaryd besökte oss och i förlängningen hoppas vi att det ska innebära en lokal Vänsterpartiförening även i Markaryds kommun.

Predrag Jankovic avtackades för sina 10 år som ordförande.

Jag som ny ordförande tackar honom extra mycket, både eftersom att han har varit en diplomatisk och en bra ordförande i både med- och motgång. Mest beundran har jag trots allt för att han har orkat kämpa på även när han själv varit den nästan enda aktiva medlemmen i Vänsterpartiet Älmhult. Jag är dessutom tacksam för att han har lovat att vara ett stöd för min del i fortsättningen.

Nu fortsätter vi med att försöka föra ut vårt budskap om att det existerar alternativ till den borgerliga politiken, för den lilla människan, både i Sverige i stort, landstinget samt även i Älmhult. Det finns planer på nya motioner som visar att det finns ett alternativ för de som vill ha en bättre miljö, barn- och äldreomsorg och en vidareutvecklad demokrati i Älmhult.

Med Vänlig Hälsning,

Jerker Nilsson, Ordförande Vänsterpartiet Älmhult

SMP

Kopiera länk