debattartiklar

För arbete krävs utbildning

Jerker Nilsson har en debattartikel publicerad i SMP idag.

Johan Hultberg hävdar att arbetslösheten ökar med Vänsterpartiets politik. Det stämmer inte. Inte minst för att det enligt alla tillgängliga siffror visar att alla åldersgrupper blir mer arbetslösa och har blivit under moderaternas styre. Den senaste SCB-siffran nämner ungdomsarbetslöshet på nästan 21%, vilket är en höjning på ca 10%. Vi har nu har högre ungdomsarbetslöshet än EU-snittet.

I år beräknas 33 000 personer vara fast i FAS 3, vilket gör det till landets största ”arbetsgivare”..

Så gott som all tillgänglig forskning visar på att det som krävs först och främst är utbildning. Under de alliansregeringarna så har det dragits ner på utbildningarna, inte minst komvux och utbildningar riktade till arbetslösa. Visserligen har man under de senaste åren ökat på vissa områden inom utbildningssektorn, men man satsar fortfarande mindre pengar än vad som satsades tidigare.

Istället så har man valt att satsa på skattefinansierade momssänkningar, som t ex den omtalade krogmomsen. En sänkning som skulle utmynna i mängder av nya jobb och lägre pris på restaurangmat. Något som inte har infriats. Det värsta av allt är att både Finland och Frankrike har infört liknande sen tidigare, utan någon ökning. Konstigt nog så valde man från regeringen och moderaterna ändå att gå vidare med det.

Lek med tanken att Hultberg hade haft rätt? Den 29 november i Smålänningen, så ställde jag några frågor åt Hultberg, som han inte besvarade. Vad jag undrade var inte bara över företagens anställningsvilja, utan även kring hälsan och vad Hultberg tycker man ska göra för att värna hälsan?

De enda restauranger som alls tycks ha gynnats av den här momssänkningen är snabbmatsrestauranger. Att fler äter den typen av mat ökar övervikt och ohälsa på ett sätt som kommer att belasta den sjukvård, som tack vare momssänkningarna, får färre resurser.

Jag undrar fortfarande hur moderaterna ska kompensera för övervikt och ohälsa som har sitt ursprung i maten?

Man kan jämföra medstudier, med vad jobben har kostat via momssänkningarna. Ett år på komvux eller arbetsmarknadsutbildning kostar ca 92 000 kr, en högskoleplats ca 76 000 kr och en normal anställning på marknaden eller inom det offentliga kostar runt 500 000 kr, inkl sociala avgifter. Subventionerna för de ca 3 500 som påstås fått anställning på grund av momssänkningen är 1,5 miljon kronor per anställd. Vore inte de pengarna mer välinvesterade på annat håll?

Hultberg nämner även att Vänsterpartiet är mot bemanningsföretag och att många unga riskerar bli arbetslösa om man, som Vänsterpartiet vill, förbjuder dessa. Även om de här företagen förbjuds, så behöver fortfarande arbetsuppgifterna i sig utföras. Alltså kommer knappast 1200 personer bli arbetslösa vid ett förbud.

Jag noterar att OECD konstant, inte minst för mindre orter, lyfter fram vikten av utbildning. OECD betyder, som Hultberg vet, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, och arbetar för samarbete mellan industriella länder med demokrati och marknadsekonomi.

Deras vetenskapliga åsikt om vad som är viktigt för att lösa arbetslösheten är något som Vänsterpartiet delar. Bättre möjligheter till utbildning inom det som efterfrågas inom arbetsmarknaden.

För mig är det en gåta hur alliansen konstant kan agera tvärtemot all expertis och fortsätta göra människor mer arbetslösa, samtidigt som ni påstår motsatsen.

Jerker Nilsson

Kopiera länk