artikel

Härlundadagen

I samband med Härlundadagen så genomförde Vänsterpartiet Älmhult en liten kampanj både för att lyfta fram Häradsbäck och landsbygden i stort i Älmhults kommun. Det gjorde oss glada att den fick mycket bra respons hos de flesta av invånarna vi talade med.

Vi hade frågat våra medlemmar i Häradsbäck vad de tyckte var det viktigaste som behövde förändras där, och fick som enda parti fram ett flygblad direkt riktat mot Häradsbäck som samhälle och hur vi tycker det ska förändras för att bli mer attraktivt, inte bara för de boende, utan även för de som kan vilja flytta dit.

I samband med det så offentliggjorde vi även vår nya motion, som mer allmänt behandlar landsbygden i Älmhult, som har stor potential, men som under maxialliansstyret i Älmhult behandlas snålt och styvmoderligt, trots att vår ledande politiker är centerpartist.

Vi tycker inte att det fungerar med det Kommunbygderådet som finns i Älmhult och vi ser på omgivande kommuner att de som satsar mer, även om de har alliansstyre, får bättre respons på sina Landsbygdsprogram och att det borde vara något som även Älmhult borde införa.

Jerker Nilsson

Kopiera länk