artikel

Angående lokalmedias artiklar om skolorna i Älmhult den 9/10 2012

Vänsterpartiet Älmhult delar åsikt och har full förståelse med föräldrarna som väljer att hålla sina barn hemma eftersom de inte känner trygghet för sina barn i skolorna.

Det är synd att det inte är lika lättgenomförbart och ger samma påtagliga konsekvenser, som på en skola, om de anhöriga till de på underbemannade äldreomsorgsboende valt att plocka hem sina äldre. De som får bära konsekvenserna där är inte bara personalen, utan även försvarslösa andra äldre människor, som inte kan värja sig mot de som är i en fas i sin demens där de kan bli och tyvärr är våldsamma.

En mycket tydlig majoritet av de människor, både föräldrar/anhöriga, anställda och tjänstemän, som vi har träffat och pratat med är mycket tydliga med att det är personalbrist som är den största boven i dramat. Nästan alla lärare som varit lärare en längre tid nämner hur mycket mer tid de idag får lägga på barnens sociala mående, vid sidan om den faktiska undervisningen och utanför lektionstid.

Vi har vid flera tillfällen lyft fram att vi tycker det är ytterst anmärkningsvärt att en majoritet av de anställda inom barnomsorg, skola och äldreomsorg inte ber om högre löner i första hand när vi möter dem, utan istället nästintill unisont ber om fler arbetskamrater.

Vi inser också att det finns värre berättelser som av olika anledningar aldrig når allmänheten, för att föräldrar, anhöriga och anställda faktiskt är oerhört lojala. Vi hoppas att fler ska våga komma fram, för att sätta tryck på de politiker i maxialliansen som gått ut via media och hävda att skolresultaten och omsorgen är så bra i Älmhult. Media har meddelarfrihet och får inte tala om vem de har fått uppgifterna ifrån och det är en demokratisk rättighet att vända sig till media.

Vi inom Vänsterpartiet vet att den största enskilda faktorn för bra betyg beror på föräldrarnas utbildningsnivå och lön, vilken är högre än riksgenomsnittet tack vare Ikeas tjänstemän.

Den säger däremot ingenting om hur barnen mår på vägen genom skolan och hur många som hade fått ännu bättre betyg med en mer personaltät skola.

Barn och människor på äldreboende har det gemensamt att det är i högre grad än vuxna i händerna på andra människors väl och ve. De förtjänar en omsorg värd namnet och människor som utför omsorgen går aldrig att rationalisera bort i så hög grad som maxialliansen gjort i Älmhult.

Jerker Nilsson, Ordförande Vänsterpartiet Älmhult

SMP SMP SMP

Kopiera länk