artikel

Delårsrapporten från kommunstyrelsemötet 9/10 2012

Delårsrapporten från kommunstyrelsemötet igår gav, som media rapporterat om, lite oväntat positivt resultat. Det beror i huvudsak på AFA-försäkringens återbetalande på ca 15 miljoner kronor.

Det kan ju låta bra, men avtalsgruppsförsäkringen som det handlar om, betalas tillbaka för att färre än väntat har utnyttjat försäkringarna. Det har att göra med att det är hårdare sjukskrivningsregler för de som är sjuka, och som man kunnat läsa om i många artiklar de senaste åren så hjälper det ibland inte att vara riktigt sjuk, inte ens att vara döende.

En annan aspekt är att man i avtalen mellan fack och arbetsgivare väljer att gå ner lite i lön för att arbetsgivaren ska betala in till diverse olika försäkringar, som AFA i det här exemplet.

Det borde i mitt tycke gå tillbaka till arbetstagaren som plötsligt mister en förmån, som kommunen får tillbaka pengarna för. Men istället räddar det en kommun, som blöder pengar.

Jag hoppas verkligen att fackföreningarna lägger det här på minnet när det ska löneförhandla nästa gång.

Några av övriga siffror som jag kan tycka är värda att nämna är följande:

Tekniska förvaltningen har pga mild vinter tidigarelägga arbete vilket ger dem ett underskott., som kommer att rätta till sig om det blir en sen vinter. Notabelt är att det påverkar kraftigt negativt med Orangeriet, som är en budgetgift man inte alls räknat med som går på nästan 2 miljoner. Till nästa år lär den räknas med, men driften kommer att vara den samma, om inte högre… Man hör många som gnäller över boendet för ensamkommande barn, men det som handlar om barn utan föräldrar och från kris- och krigsdrabbade zoner är betydligt mindre kostsamt än t ex Orangeriet.

Utbildningsförvaltningen har ett stort välkänt minus. En stor anledning är Klöxhultsskolan som har för små klasser. Den faktiska orsaken till att de har det beror i huvudsak på att det är just elever från den skolan som försvunnit till friskolan.

Det var dessutom intressant att höra flera ekonomer nämna att friskolornas verksamhet faktiskt påverkar rejält och direkt negativt för kommunens del.

Socialnämnden har plus, tack vare att man fått pengar för nytt boende som inte kommit igång, och det överskottet kommer att försvinna så fort man tar tag i det.

I övrigt är deras siffror inte så rolig läsning:

Särskilda boende: Det finns 202 platser varav 8 korttidsplatser. Ingen dementavdelning…

Hemtjänsten: 440 stycken brukare varav 8 utnyttjar LOV. Vilket gör LOV:en totalt oviktig och sannolikt kostsam för skattebetalarna, där stordriftsfördelar antagligen gjort driften för de 8 personer det gäller mindre kostsam än via LOV.

I övrigt finns det inom socialtjänsten 33 pågående barnutredningar, 88 ekonomiska bistånd, 11 familjehemsplaceringar och 7 instutitionsplaceringar och 3 vuxna instutitionsplaceringar. Det med ekonomiskt bistånd handlar även i Älmhults kommun om många vanliga människor som blivit utförsäkrade.

För kommunen i stort kan man säga följande saker:

Från början hade man budgeterat med 357 000 kr t o m 2014 för att investeringar. I dagsläget är det enbart 53 000 kvar till investeringar t o m 2014 av 357 000 kr.

Det innebär nya lån 110 miljoner 2011, 70 miljoner 2012, 50 miljoner 2013 och 50 miljoner 2014. De sammanlagda siffrorna blir för -11 190 miljoner, -12 260 miljoner, -13 310 miljoner och -14 360 miljoner. Det må vara hänt att det behövs satsas.

MEN hur man än vänder och vrider på det så är det aldrig bra att låna och även om man inte kommit undan lånen helt vad det gäller satsningen på handelsområdet med det nya Ikea-varuhuset, så vore det bättre med t ex höjd skatt och kunnat minska lånedelen, alternativt höjt den nu för att kunna amortera snabbare. Det blir knappast billigare i längden att betala räntor.

Framförallt borde Haganäsleden, som beräknas kosta 27,5 miljoner ha fått vänta tills vägverket betalar pengarna. Nu får istället kommunen ligga ute med de pengarna.

Bilden nedan visar hur helårsrapporten i stort ligger långt under jämförda kommuner och under SKL:s rekommendationer.

(klicka på bilden för att se den större)

Jerker Nilsson, ordförande

Kopiera länk