artikel

Ny motion och en interpellation

Motionen Utveckla Älmhults miljötänkande genom att ta vara på solenergin, valde vi att lämna in efter ett dystert konstaterande att vi visserligen har ett miljöparti i kommunen och ett parti som ibland kallar sig för “alliansens gröna parti”. Tyvärr tycks båda partierna vara så dåliga på att driva på om en miljövänlig och grön politik, att Vänsterpartiet känner sig nödgade att driva på ännu hårdare inom de här frågorna.

Centern är för Haganäsleden och Miljöpartiet väljer att rösta emot en inventering och utredning över våra cykelbanor och var det kan behövas fler, så det finns många miljöfarliga hål att stoppa igen för politiken i Älmhult.

Därför kommer vi med vårt bidrag att utrusta kommunala byggnader med solpaneler, främst vid renoveringar och nybyggnation. Det har prövats i flera andra kommuner i landet, med gott resultat. Samt som bland annat solenergimässan i kommunen visade för någon månad sen, så har materialet till solpaneler sjunkt rejält prismässigt, och betalar sig snabbt. I vissa fall, och med vissa elleverantörer, så kan man inte bara spara egen energi, utan även tillföra energi till elnätet helt och både göra ekonomisk och miljömässig vinst i ett.

 

Motion om att utveckla Älmhults miljötänkande genom att ta till vara på solenergin

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Interpellationen ställd till socialnämndens ordförande Vidar Lundbäck, för att fråga om man har försökt hantera alla de problem och våld som media har rapporterat om kring kommunens äldreboenden. Dessutom så väljer vi att fråga kring tidigare utlovade forskningsbaserade utvärderingar över om det var bra eller dåligt att ta bort demensboendena.

Vi frågar även i samband med detta om man har börjat agera för att hantera de nya lagkrav som kommer om ett drygt år, vad det gäller de boende och bemanningen och vilken omsorg de boende ska få.

 

Interpellation angående kommunens äldreboende

Kopiera länk