artikel

Man blir aldrig klok på den här kommunen

Det finns rätt gott om plats överallt att bygga vidare för fler bostadsområden, gärna där det redan finns möjlighet att bygga vidare på befintlig infrastruktur, inklusive VA o dyl.

Men nu vill ett antal ledande politiker gå emot länsstyrelsens förslag om att bilda ett naturreservat i Hökhult, trots att det finns både natur- och kulturella värden där väl värda att bevara, både för framtiden och för natur- och kulturell turism. Hade vi varit en storstad med bristande plats hade jag sett lite lite mer logik i det hela…

Ska man möjligen kunna hoppas på att Michael Öberg för miljöpartiet kan se till att det kommer fram några kloka tankar kring det här, så det inte blir något motsvarande Haganäsleden? (Tyvärr har Vänsterpartiet i Älmhult för få mandat för att få sitta med i kommunstyrelsen, där denna fråga ska diskuteras den 5 februari).

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/sa-har-skyddas-natur/bildanaturreservat/Pages/Forslag_till_nya_reservat.aspx

SMP

Jerker Nilsson

Kopiera länk