artikel

Debattartikel – Välkommen till Vänsterpartiet

Torgny Klasson (FP) skriver en lång och klok debattartikel om vikten av att medborgarna behöver skydd mot övervakning och om hur både Sverige och vår omvärld förändrats, bland annat via FRA-lagen. När jag i smp.se:s kommentarsfält till artikeln påpekar för honom att hans eget parti hela tiden varit för FRA-lagen och röstade för densamma, så får jag till svar att V vill ha det som i DDR.
Vänsterpartiet har hela tiden varit emot utökad dold övervakning av medborgarna, på just de grunder som Klasson framför. Vänsterpartiet är det enda partiet som är emot vapenexporter som till diktaturen i Saudiarabien, där man fortfarande avrättar människor som är för demokrati eller som varit otrogna mot den de är gifta med. Vänsterpartiet anser att vapenexport går emot demokratin och mänskliga rättigheter i ett sånt land.

Folkpartiet, och övriga partier, är för den vapenexporten och tyvärr får jag säga att det partiet Klasson representerar har röstat för saker som DDR bara kunde drömma om, att kunna övervaka nästan alla medborgares aktiviteter via telefon och internet på mycket kort tid.
Välkommen till Vänsterpartiet Torgny. Vi är det enda riksdagsparti som faktiskt ställer upp på de flesta av de sakerna du efterfrågar.

SMP

JERKER NILSSON
Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk