Interpellation

Interpellation kring Verksamhetsförlagd utbildning för Vård- och omsorgsprogrammet

Vänsterpartiet i Älmhult har reagerat på att det är så illa att det enligt både elever och lärare bara är en av de två vårdcentralerna som är belägna i kommunen som ibland tar emot elever för Verksamhetsförlagd utbildning (d v s praktik).

Det är anledningen till att vi skrev den här interpellationen. I grund och botten måste det vara självklart att göra det även om det är privatägt, eftersom det är våra gemensamma skattepengar som betalar även den privatdrivna verksamheten och vi måste självfallet skapa förutsättningar på alla sätt för att ge våra unga så fullvärdig och komplett utbildning man kan få. Till de kommundrivna äldreboendena är det aldrig några problem att skapa praktikplatser. Men självfallet måste de få prova på att vara på en vårdcentral också, för att få känna på fler delar av yrket de utbildar sig för.
Men det handlar även om den brist på personal som befaras komma inom sjukvården inom flera olika yrkeskategorier i framtiden. Någonstans är det oerhört kortsiktigt att inte tänka på sin egen personal och kompetensförsörjning hos de vårdcentraler som tackar nej eller ogärna tar emot praktikanter.

För vår del har ytterligare ett argument mot privatiserad vård och välfärd visat sig, svårigheten att få praktik till vård- och omsorgsprogrammet.

Interpellation kring Verksamhetsförlagd utbildning för Vård- och omsorgsprogrammet

Enligt flera elever och lärare på Vård- och omsorgsprogrammet så är det svårt, eller i vissa fall helt omöjligt, att få Verksamhetsförlagd utbildning (praktik) för Vård- och omsorgsprogrammet vid de privatdrivna vårdcentraler som finns i Älmhults kommun.

Vänsterpartiet vill därför ställa följande fråga till utbildningsnämndens ordförande Bodil Hansen:

Vi undrar om det finns några planer på att påverka vårdcentralerna att ta emot våra elever så att de får så mångsidig praktik som möjligt och hur de planerna i så fall ser ut?

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Predrag Jankovic, Vänsterpartiet Älmhult

11 november 2013

SMP

Kopiera länk