artikel

Vänsterpartiet Älmhult gläds åt politiska framgångar

Det är få gånger Vänsterpartiet Älmhult har haft anledning att glädjas åt politiska framgångar. Men ibland får man vara nöjd med att det sker förändringar via politiken, där initiativet ursprungligen tagits av Vänsterpartiet, men förts fram av maxialliansens partier, som tidigare enbart talat emot och röstat den politik vi har velat driva.

Nyligen gick maxialliansen ut med att de vill satsa pengar på bland annat lekredskap och de av stormen Gudrun sönderblåsta motionsspåren i Liatorp och i Haganäsområdet.

Det är saker vi har drivit inför och/eller under mandatperioden på olika sätt. Vi har blivit bemötta t ex med att det är en onödig kostnad för motionsspåren eftersom för få använder dem och att man satsat på Friskis istället för motionsspåret i Liatorp och att folk kan lösa problemen med lysen med att köpa pannlampor.

Någonstans verkar ändå våra argument gått hem, vilket vi är tacksamma för eftersom det ger en förändring vi vill ha, även om maxialliansen inte lyfter fram varifrån det politiska initiativet kom från början.

Vänsterpartiet uppmärksammar dock en sak. Till motionsspåren avsätter man 1,6 miljoner. Tidigare kostnadsberäkningar visar på en kostnad på nästan 5 miljoner för de båda motionsspåren, vilket är siffror som idag börjar bli gamla och antagligen har ökat. Det gör att Vänsterpartiet kommer fortsätta bevaka utvecklingen, så att man verkligen gör det man lovat och inte ännu en gång använder det som ett vallöfte inför valet.

De återstående dryga 12 miljonerna anser vi däremot ska gå till att anställa fler människor inom skola, barn- och äldreomsorg. Anledningen till att AFA-pengarna betalas ut är att människor anställda av Älmhults kommun varit mindre sjukskrivna än tidigare. Men det finns både i Älmhult och övriga landet tendenser mot att sjukskrivningarna ökar. Den största anledningen är stress och för låg personaltäthet. De gånger vi i Vänsterpartiet möter anställda inom kommunen så är det de för fram främst att de är för få och att det gör deras arbetssituation stressig och jobbig.

12 miljoner motsvarar ca 24 heltidstjänsters kostnad under ett års tid som en jämförelse och ger större effekt än den drygt halva miljon Peltola säger sig ge utrymme för framtiden. Att ha tillräckligt med personal som mår bra ger större effekt på sikt både för ekonomi och verksamheten. Men främst ger de en positiv framtid för de människor som berörs av skola, barn- och äldreomsorgs verksamhet.

SMP SMP

Kopiera länk