Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen 8 mars

För fjärde året i följd var Vänsterpartiet Älmhult ute för att dela ut Vänsterpartiets blomma, den röda nejlikan, tillsammans med material från Vänsterpartiet som rör kvinnofrågor.

Det är sorgligt att det ska behöva finnas frågor som definieras som kvinnofrågor i samhället och att vi 2014 inte har kommit längre än så.

Men det var trevligt när Jerker, Annika och Alexander från styrelsen, fick hjälp av Linda Svensson från Ljungby med respektive att möta befolkningen i Älmhult.

Det händer rätt ofta att man får kritik eller blir avsnäst när man delar ut material som rör politiken. Men det har aldrig hänt under de åren vi har varit ute och dela ut blommor med material den 8 mars.

Vi valde också att åka till 3 av våra äldreboende i kommunen för att ge blommor till personalen för att visa vår uppskattning till deras arbete.

8 2

Årets buskap är “Ja till samtyckeslag” – Stoppa mäns våld mot kvinnor

broschyr

“Ett samtyckeskrav markerar att sex ska bygga på frivillighet och samtycke. Dagens sexualbrottslagstiftning innehåller krav på att det ska ha förekommit våld, hot eller ett otillbörligt utnyttjande av att offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation, för att en gärning ska betecknas som våldtäkt. Det är en omodern syn på individens sexuella självbestämmanderätt och signalerar att kvinnor och kvinnors kroppar är tillgängliga i alla situationer utom när det förekommer våld eller tvång. Rätten att bestämma över sin egen kropp är inte förhandlingsbar och det måste även framgå av lagen.”broschyr2

Kopiera länk