artikel

Sverigedemokraterna förstår inte privatisering

Sverigedemokraterna har inte förstått vad privatisering handlar om. I en artikel i Smålandsposten den 14/3 fabulerar Gull-Britt Tranvik, Sd:s representant i kommunstyrelsen, om att en privatisering av Älmhults kommuns lokalvård skulle ge fler jobb. Sanningen är naturligtvis den raka motsatsen – själva idén med en privatisering är att det ska bli färre jobb.

Att låta privata företag ta över är de borgerliga partiernas sätt att få kommunens lokaler städade för en billigare peng. Men en sådan besparing får alltid konsekvenser för den som ska utföra arbetet. Om samma lokaler ska städas för mindre pengar blir följden att samma arbetsinsats ska utföras av färre personer och/eller med sämre arbetsvillkor. Det kan inte Vänsterpartiet gå med på.

Älmhults kommun är en ansvarstagande arbetsgivare med förhållandevis goda villkor för sina anställda. Det ska vi vara stolta över och värna om. Vänsterpartiet anser att en privatisering är ett sätt att slippa ta detta ansvar. Liknande privatiseringar i kommuner över hela landet har följts av protester från anställda och rapporter om kvalitetsförluster. Man får helt enkelt vad man betalar för. Pressade priser ger pressade anställda och ett pressat arbete.

Vänsterpartiet ställer sig bakom förslaget att centralisera kommunens lokalvård. En smartare organisation frigör resurser att använda i kärnverksamheterna. Men friska medarbetare och välstädade lokaler är något som kommunen själv måste vara villig att ta ansvar för, och därmed betala för.

Framför allt måste högt uppsatta politiker ta ansvar för sätta sig in i aktuella ärenden. Som det ser ut idag, hålls Älmhults kommun gisslan av ett vågmästarparti som helt enkelt inte förstår vad de röstar på.

För Vänsterpartiet i Älmhult
Ann-Louise Ljung, fullmäktigeledamot
Jonatan Göth, ledamot socialnämnden
Ulla-Britt Andreasson, styrelseledamot

Kopiera länk