artikel

Satsningar på skolan och landsbygden

Det är en helt ny situation för Vänsterpartiet i Älmhults kommun att sitta med vid makten.

Ibland tror många att man som parti plötsligt har oinskränkt makt att förändra, trots att man är flera partier om att bestämma. Men om situationen i politiken på riksnivå är är tillspetsad med en styrande minoritet, och en Decemberöverenskommelse, där man inte vet hur det ska sluta, så är det inte på något sätt mer självklart vad som kommer att hända i Älmhult, trots att vi är med och styr.

Det gör att det är väldigt mycket hänsyn som behöver tas, och inte bara till de faktiska samarbetspartierna i Socialdemokraterna och Miljöpartiet, utan även till övriga partier, som kan rösta ner den budget vi ligger bakom.

I skrivande stund har varken budgeten på riksnivå eller i Älmhult varit uppe för omröstning, vilket kan påverka framtiden radikalt för oss alla.

Många är inte medvetna om att en kommun får olika typer av statsbidrag från staten, som ibland går upp till närmare 20% av en kommuns intäkter. Statsbidragens andel av kommunbudgeten har sjunkit under alliansens år, vilket givetvis påverkar även de saker som kommunen i hög grad bestämmer över. Det gör att även rikspolitiken påverkar kommunala frågor, och vad man har råd att satsa på.

Trots alla de begränsade faktorerna så har vi ändå försökt ställa oss bakom en budget som vi tror på och som har en möjlighet att uppfylla en del av de saker vi vill ändra på för att få ett bättre Älmhult.

En självklar sak är utbildningsnämndens verksamheter, som får 3,4 miljoner mer än allianspartierna vill ge, för att kunna fortsätta på den förbättring som påbörjades i och med att Ikea valde att sponsra skolan. Satsningarna på skolan är en absolut självklarhet för Vänsterpartiet, eftersom vi i skolkrisens Sverige inte kommer undan att försöka förbättra för eleverna och lärarna som finns i skolan idag, även om det kostar lite mer.

En annan sak som Vänsterpartiet har drivit är fler satsningar på landsbygden. En sån satsning är det elljusspår som nästan är färdigbyggt i Liatorp, en fråga Vänsterpartiet drivit sen 2010. Om planerna går vägen kommer den att kompletteras med ett utegym av samma sort som finns i Klöxhult och Haganäs, samt en lekplats i närheten. Den typen av satsningar kommer att fortsätta på övriga mindre orter, de kommande åren, om vi får igenom våra förslag.

I centrala Älmhult så vill vi satsa vidare på Hvita Korset, för att få den fylld med verksamhet. Det är satsning som behövs för att få en gemensam kulturell träffpunkt där både unga och äldre får möjlighet att mötas även över generationsgränserna. Strategiskt sett så ligger den i västra delen av Älmhult där det så här långt finns mindre aktiviteter, sen handelsområdet byggdes.

Det stora sorgebarnet är Socialnämnden, som har har ett underskott som ligger runt 16 miljoner. Vi ser fram mot den utredning som görs just nu, och presenteras i höst, som talar om det finns något att förändra så att ekonomin på sikt blir bättre.

Vi är inte rädda för en skattehöjning framöver, som går direkt till att få ordning på Socialnämndens underskott. Frågan är bara vilka andra partier som vågar stödja oss i det?

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet

Kopiera länk