artikel

En modern välfärd är en välfärd även för HBTQ-personer

HBTQ-personer söker sig idag till alla delar av välfärden. Man går till vårdcentralen, lämnar ungarna på förskolan och ibland behöver man färdtjänst. Precis som alla andra. Men HBTQ-personer bemöts inte alltid som alla andra. Förstår personalen på äldreboendet att kvinnan som alltid kommer på besök är mer än en väninna? Har all skolpersonal kunskap att möta transfobin i korridorerna när elever utmanar normer runt könsuttryck? Känner sig verkligen alla välkomna på fritidsgården?

Vi ska alla kunna lita på vår välfärd oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Men ska alla mötas med respekt och få omsorg utifrån sina behov krävs kunskap.

Vänsterpartiet har gått före i HBTQ-frågorna och var det första partiet som hade riksdagsmän som motionerade om homosexuellas rättigheter. Men arbetet är långt ifrån över. I riksdagen kommer vi fortsätta arbetet för att reformera familjepolitiken, säkra HBTQ-flyktingars rätt till asyl och stärka transpersoners rättigheter.

För oss är också frågan om vinster i välfärden avgörande om vi ska bygga en välfärd för alla. När girigheten får styra välfärden blir det mycket svårare att garantera att det finns ett långsiktigt arbete med HBTQ-frågor. På en förskola där man servera vatten och knäckebröd till barnen för att ägaren ska vinstmaximera kommer man knappast satsa på genuspedagoger. När det hela tiden tillkommer nya aktörer inom hemtjänsten blir det svårare att kontrollera att verksamheten lever upp till våra krav. Och på de privata skolorna har man både färre vuxna och färre behöriga lärare, det försvårar arbete mot homo- och transfobi.

Sverige har förändrats. Det har blivit möjligt för lesbiska att inseminera, tvångssteriliseringar för transsexuella har avskaffats och även mindre kommuner som Älmhult arrangerar Pride-festivaler. Men Sverige är samtidigt ett land med starka normer runt sexualitet, könsidentitet och könsuttryck. Homo- & transfobin är fortfarande utbredd. Därför kommer vi inte slå oss till ro, utan kommer att ta fighten var helst den behöver tas.

Hans Linde, Talesperson i HBTQ-frågor i Vänsterpartiet

Jerker Nilsson, ordförande Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk