artikel

Bryr sig inte Sverigedemokraterna Älmhult om äldreomsorgen?

De rödgrönas budget innehåller en satsning på socialnämnden och utbildningsnämnden, eftersom det är kommunens kärnverksamhet och något som direkt berör människors välmående, i exempelvis förskolor och äldreomsorg.

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiets budget har förslag på effektiviseringar. Men det är förslag på eventuella effektiviseringar från förvaltningarna, som inte ska gå ut över kommuninvånarna, och inte några krav att genomföra dem till varje pris, utan det ska diskuteras politiskt först..

Sverigedemokraterna har tidigare sagt sig värna om socialnämnden och utbildningsnämnden, men valde att under Kommunstyrelsen lägga rösten på alliansens budget.

I sitt eget nyligen utskickade budgetförslag har man dessutom sagt att man bara vill satsa halva beloppet av vad Vänsterpartiet, S och Mp vill satsa på unga och gamla.

De senaste åren har det redan genomförts stora och allt annat än lätta effektiviseringar för Socialnämnden. Det gör det orimligt att begära ännu mer press på redan hårt pressade yrkesgrupper, barn och omsorgstagare. Det enda Sd skriver i sin budget är ”Åtgärder för att slippa skattehöjningar”. Men vilka åtgärder det handlar om berättar man inte.

I vårt fall är de pengarna dessutom öronmärkta till just socialnämnden och utbildningsnämndens verksamhet, som är kommunens kärnverksamhet.

Om Sd i slutändan, efter deras egen budget blivit nedröstad, röstar för den borgerliga budgeten, så kommer det att gå ut över anställda i hemtjänsten och äldreomsorgen och alla de människor de jobbar för, som man borde värna om istället.

Den borgerliga budgeten vill spara 19 miljoner jämfört med vad vi röd-gröna partier vill göra. Menar verkligen Sverigedemokraterna att de tror att de anställda kan dra ner på så mycket mer än de redan gjort, att man kan spara in hela 19 miljoner kronor till? Det är nämligen vad 50 öres skattehöjning ger i tillskott till kommunkassan, som är öronmärkta till det Sd påstod sig vilja satsa på.

Sverigedemokraterna i Region Kronoberg tänker betydligt klokare. De är för en skattehöjning för att få verksamheten att fungera, för de inser att man inte kan slå mer på redan hårt pressad personal!

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk