Vi behöver dig – Bli medlem i Vänsterpartiet

BLI MEDLEM HÄR!

Det går att förändra världen om man vill. Fast knappast ensam. Ska det bli ordentligt gjort måste vi göra det tillsammans. Vänsterpartiet behöver fler medlemmar!

Som medlem kan du vara så aktiv du själv vill. Vi behöver medlemmar som kan engagera sig , som gillar att synas och som gillar att prata politik. Men vi behöver också er som bara genom att bli medlemmar visar att ni vill ha ett mer solidariskt, rättvist och feministiskt samhälle. Alla kan inte och behöver inte stå längst fram i leden.

Medlemmarna är vår viktigaste resurs. Att bli medlem innebär att du får ta del av en mängd små förmåner, men framför allt att du ta ställning, gör något aktiv och blir del av en större gemenskap.

Genom att vara medlem bidrar du ekonomiskt till partiföreningen lokalt och Vänsterpartiet på riksnivå. Om du vill bidra med din energi, kunskap och nyfikenhet är det minst lika värdefullt. Det gör du genom att engagera dig i Vänsterpartiet Älmhult.

Att bli medlem i Vänsterpartiet är att ta ställning för solidaritet och rättvisa, för feminism och socialism, mot rasism, kapitalismens utnyttjande av människor och miljöförstörande kortsiktighet.

Som medlem i Vänsterpartiet Älmhult har du rösträtt på årsmötet och våra medlemsmöten och kan påverka vår politik och Älmhults utveckling.

Som medlem i Vänsterpartiet får du:

Tillsammans med tusentals andra vara med och arbeta för solidaritet och rättvisa
Möjlighet att direkt påverka Vänsterpartiets politik
Inbjudningar till kurser, seminariet och studiecirklar
Magasinet RÖTT 4 gånger per år

BLI MEDLEM HÄR!

Vänsterpartiets inställning till utförsäljning av Älmhultsbostäder

Det råder stor bostadsbrist i Älmhult. En diskussion har förts om att öka bostadsbyggandet genom att vårt kommunala bostadsbolag ÄBO skall sälja ut 250-260 lägenheter till K-fastigheter i Hässleholm mot att de bygger motsvarande antal lägenheter i Älmhult. Om detta blir av kommer det att bli en av de största utförsäljningarna av allmännyttan i Sverige med hänsyn till kommunens storlek. ÄBO skulle genom förtjänsten av försäljningen kunna nyproducera egna bostäder. Siffran 150 lägenheter har nämnts.

Vi i Vänsterpartiet i Älmhult ställer oss negativa till denna affär av följande skäl:

1. ÄBO är ett kommunägt aktiebolag och skall gå med vinst. Huvudsyftet är dock att tillhandahålla bra hyresrätter till rimliga hyror till kommuninvånarna. Ett privatägt bolags syfte är att göra så stor vinst som möjligt. 260 lägenheter i ett äldre men välunderhållet bostadsbestånd ger mycket stora vinster för ägaren. Detta skall alltså ÄBO avstå från till förmån för en privat ägare. Ett sätt som tillämpats i andra delar av landet efter försäljning av allmännyttan till privata bolag är också att lyxrenovera lägenheter för att sedan kunna höja hyran rejält, 50-100 procents höjning förekommer. K-bygg har dock lovat att inte göra detta eller att ombilda lägenheterna till bostadsrätter förrän efter fem år!

2. Hyresgäster i ca 260 lägenheter blir ”sålda” utan att kunna göra något. Hur kan deras trygghet säkras?

3. Vaktmästare och kontorspersonal på ÄBO måste sägas upp när verksamheten minskar.

4. Enligt uppgifter i pressen är K-fastigheter stämda inför Hässleholms tingsrätt av flera företag för obetalda faktur. Det verkar inte förtroendeingivande.

5. Om kommunfullmäktige ändå beslutar om utförsäljning av delar av ÄBO:s lägenhetsbestånd bör väl ett normalt anbudsförfarande tillämpas.

Vi i Vänsterpartiet i Älmhult är givetvis inte motståndare till att det byggs fler bostädet, framför allt behövs små hyresrätter, men det bör inte kopplas ihop med utförsäljning av ÄBO:s bostadsbestånd. Ränteläget är sådant att det aldrig varit billigare att låna pengar och lån till byggande av bostäder är en bra investering. ÄBO bör kunna låna till nybyggande utan denna utförsäljning. Vi har heller inget emot att privata byggbolag bygger i Älmhult men det skall inte kopplas till villkor av att köpa upp allmännyttan.

Vänsterpartiet i Älmhult
Ulla-Britt Andreasson, ordinarie ledamot i socialnämnden
Karl-Bertil Bertilsson, ordinarie styrelseledamot i ÄBO och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden

1 maj

1 maj finns vi som vanligt på torget i Älmhult från kl 10. Vi bjuder på fika med hembakta bullar. Kom och prata med oss, ta en fika och lyssna på Lennart Värmby.

Välkomna!