sida

Motion angående upphandling och inköp

Den 15 januari 2014 tog Europaparlamentet i Strasbourg ett historiskt beslut. Man beslutade att lägsta pris inte längre behöver vara den enda måttstocken för EU-ländernas myndigheter när de bjuder ut kontrakt eller upphandlar varor och tjänster.

Det är ett beslut som på många sätt anses ha möjlighet att gynna svenska företag och svenska anställda, utöver att gynna medmänskligheten och miljön.

Utifrån det beslutet så anser Vänsterpartiet:

Att Älmhults kommun omgående ska beakta de här möjligheterna, och förändra kommunens olika policyer och regler som berör upphandling och inköp.

Att upphandling och inköp fortsättningsvis ska ske på goda demokratiska, etiska och miljömässiga grunder, samt med företag som följer gällande svensk arbetsrätt, svenska kollektivavtal och i högre grad än idag finns inom vårt geografiska närområdet.

Kopiera länk