artikel

Svar på skrivelsen om Snålskjutsen

bild

“Vänsterpartiet blir glada över bemötandet av vår skrivelse. Tidigare har det låtit från bl a Elizabeth Peltola som att det inte är så lätt eller aktuellt att förändra den s k “Snålskjutsen” till att täcka ett större område i Älmhult.

Men av svaret från kommunens samhällsplanerare så låter det mer positivt än väntat, så kanske är inte hoppet helt ute för en kollektivtrafiklösning utan avgift, som fler kan använda sig av i centrala Älmhult.

Vänsterpartiet tycker det gynnar både miljön och befolkningen om så blir fallet.

Jerker Nilsson, ordförande Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk